Ministerie van Defensie


Persbericht

Landmacht en Limburg starten project personeelsvoorziening

DV/PB89/99

Den Haag, 31 augustus 1999

Staatssecretaris van Defensie H.A.L. van Hoof en de Gouverneur van Limburg, baron B.J.M. van Voorst tot Voorst, geven donderdag (2 september) in Maastricht het startsein voor een samenwerkingsproject van de Koninklijke Landmacht en het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg. Het "pact" betreft een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, de arbeidsvoorziening, werkgevers- en werknemers. Met het proefproject willen de betrokken partijen de in- en uitstroom van personeel bij de landmacht afstemmen op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Doel is militairen tijdens hun contractperiode bij de landmacht een opleiding aan te bieden waarmee ze na afloop van hun contract beter kunnen doorstromen naar civiele werkgevers in Limburg. De proef loopt tot het eind van dit jaar.

Geïnteresseerden in een baan bij de Koninklijke Landmacht kunnen tijdens de proef op ruim zestig lokaties in Limburg informatie inwinnen over werken en leren in het leger. Naast de Banenwinkel van de Koninklijke Landmacht in Roermond verstrekken ook de Limburgse vestigingen van Randstad Uitzendbureau en de Arbeidsvoorziening informatie over functies bij de landmacht.

Deel: ' Landmacht en Limburg starten project personeelsvoorziening '
Lees ook