expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Landmacht presenteert doctrine Vredesoperat

DV/PB113/99 Den Haag, 12 oktober 1999

Minister van Defensie mr. F.H.G. de Grave neemt donderdag (14 oktober) op het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk het eerste exemplaar van de Landmacht Doctrine Publikatie III 'Vredesoperaties' in ontvangst. De uitreiking van het document vindt plaats tijdens een symposium over vredesoperaties. De bijeenkomst wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van Defensie, leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie en vertegenwoordigers van adviesorganen buiten de krijgsmacht.

Landmacht Doctrine Publikaties vormen de basis voor de opleiding, training en operationele inzet van landmacht-eenheden bij militaire operaties. In de doctrine Vredesoperaties, die door Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal M. Schouten aan de minister wordt overhandigd, zijn alle grondbeginselen van het militaire optreden tijdens vredesoperaties weergegeven.

Deel: ' Landmacht presenteert doctrine Vredesoperaties '
Lees ook