PERSBERICHT, dinsdag 28 maart 2000

Landschapspark in de IJmond

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan Provinciale Staten voorstellen een bedrag van ƒ 7.450.000,- beschikbaar te stellen aan de gemeente Heemskerk voor het project Assumburg Oud Haerlem . Mochten de statenleden op 8 mei 2000 in hun vergadering het voorstel van het dagelijks bestuur ondersteunen dan komt in de IJmond een 40 ha groot landschapspark rond het kasteel Assumburg en de kasteelruine Oud-Haerlem. Daar wordt dan een stijltuin en een middeleeuws vestinglandschap aangelegd met een waterrijke natuurlijke omgeving. Het accent in het plan ligt niet alleen op cultuur, er is ook ruimte gepland voor actieve en passieve recreatie en de bedoeling is dat deze combinatie de nodige toeristen zal trekken.

De totale kosten voor de uitvoering van het project bedragen globaal ƒ 24.230.000,- (30 procent voor het werven van gronden, 70 procent voor de aanleg). De gemeente Heemskerk heeft een overeenkomst met een marktpartij gesloten voor de bouw van een hotel met appartementen en commerciele voorzieningen. Met de opbrengst die hieruit voortvloeit wordt de inrichting van het landsschapsplan deels betaald. Ook het waterschap en het project IJmond IJzersterk dragen bij, respectievelijk met zes en vijf ton. De resterende kosten, ƒ 14.900.000,- wil de gemeente Heemskerk graag delen met de provincie, ieder de helft. Gedeputeerde Staten stellen voor ƒ 6.050.000,- uit het Fonds Investeringen Noord-Hollland te halen en ƒ 1.400.000,- uit het Fonds Openluchtrecreatie. Ook gaat het dagelijks bestuur van de provincie overleg aan met het rijk en de gemeente om na te gaan of een deel van de kosten voor dit project gefinancierd kan worden door het rijk via de pot Strategisch Groen Project. De aanleg van het landschapsparkt past op een flink aantal punten binnen het provinciaal beleid op het gebied van openluchtrecreatie, economie en toerisme, cultuurmonumenten, landschap en natuur.


* Inlichtingen: Wietse de Vries, tel. (023) 514 30 61

Zoekwoorden:

Deel: ' Landschapspark in de IJmond '




Lees ook