Lang Leve Kunst: ook voor mensen met dementie


UTRECHT, ZEIST, DE BILT, 20141017 -- Vanaf dit najaar kunnen mensen met dementie in Utrecht, De Bilt en Zeist meedoen aan het meerjarige themaprogramma Lang Leve Kunst. Er starten dan meerdere samenwerkingsprojecten in de regio die dit mogelijk maken. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen, zo blijkt uit onderzoek.

Vier kunstorganisaties en zes ouderenzorgorganisaties uit Utrecht, De Bilt en Zeist werken samen om mensen met dementie in aanraking te brengen met kunst. Zo ontwikkelt het Utrechtse Conservatorium samen met AxionContinu een keuzevak voor haar studenten, namelijk het geven van muziekles aan mensen met dementie. Het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht maakt ruimte voor ‘artists in residence’ en ook de Bilthuysen in De Bilt zullen plaatselijke kunstenaars uitnodigen, onder het motto ‘Gunst, ’t is kunst!’. Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist biedt in samenwerking met Vitras een schildercursus aan en samen met de Zeister Muziekschool muzieklessen voor thuiswonende mensen met dementie. En in het Ontmoetingscentrum in Zeist kunnen mensen met dementie samen met een taalkunstenares het plezier in poëzie hervinden.

Drie doelgroepen
Lang Leve Kunst met dementie maakt onderscheid tussen drie verschillende groepen dementerenden. Allereerst de mensen met beginnende dementie, die nog thuis wonen. Het volgen van muziek- of schilderlessen kan in belangrijke mate bijdragen aan hun plezier in het leven. Een tweede groep bezoekt regelmatig een dagopvangcentrum voor ouderen met dementie en kan daar deelnemen aan het kunstaanbod. Mensen met dementie die in een instelling wonen vormen de derde doelgroep. Het aanbod van de kunstorganisaties is afgestemd op deze drie verschillende groepen.

Kwartiermakers
Annelies Kastein van cultureel organisatiebureau CultuurInzicht en Martine Busch van het Van Praag Instituut deden als ‘kwartiermakers’ van het Themaprogramma Lang Leve Kunst in het afgelopen half jaar veel voorbereidend werk. Zij voerden gesprekken met allerlei zorgorganisaties en kunstorganisaties, nodigden een aantal uit deel te nemen en beoordeelden de ingediende samenwerkingsprojecten. Zo ontstond een netwerk van lokale samenwerking, waar de deelnemers elkaar structureel weten te vinden. Op 15 oktober vond een inspirerende eerste presentatie van de projecten plaats in De Warande, locatie Heerewegen in Zeist.

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg en kunst.

Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan dít project.

Zie voor meer informatie www.langlevekunst.nl/de-kwartiermakers.


Deel: ' Lang Leve Kunst ook voor mensen met dementie '




Lees ook