Gemeente Breda

19-09-2001

Lange Stallen op gemeentelijke monumentenlijst
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het complex De Lange Stallen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Drie organisaties (Klankbordgroep Monumenten Breda, Stichting Bewoners Stadshart en de Heemkundige Kring Breda) hebben het college verzocht het complex De Lange Stallen een monumentenstatus toe te kennen.

Hoewel De Lange Stallen al vele transformaties heeft ondergaan, is het college van mening dat het complex een belangrijk uitgangspunt vormt bij de ontwikkeling van het Molsterrein. Het feit dat de Keizerstraat de positie van de Lange Stallen ten opzichte van de oorspronkelijke vestingwerken heeft veranderd, doet volgens het college niet af aan de herkenbaarheid van het vroegere militaire gebruik. Juist de vele transformaties, stedenbouwkundig en bouwkundig, geven inhoud aan het verhaal van de stad op deze plek.

De commissie Welstand, Architectuur en Monumenten (WAM) heeft begin dit jaar een negatief advies uitgebracht over plaatsing van De Lange Stallen op de gemeentelijke monumentenlijst. De motivering was dat er veel is veranderd aan de oorspronkelijke elementen. Het oorspronkelijke gebouw hoorde bij het Chassé-complex, maar zou als zodanig nu niet meer te herkennen zijn door alle transformaties. Het college is echter van mening, dat De Lange Stallen een mooi voorbeeld is van een gebouw waarvan de bouwhistorische waarde in de loop der jaren is gevormd door een proces van laag op laag verbouwen.

De planvorming voor dit gebied staat momenteel nog in de kinderschoenen. Er vindt nu eerst een discussie plaats over de programmatische uitgangspunten. Deze discussiebijeenkomsten moeten leiden tot actualisering van het structuurplan Binnenstad.

Breda, 19 september 2001

Deel: ' Lange Stallen in Breda op gemeentelijke monumentenlijst '
Lees ook