expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: STARTEN BEDRIJF VANUIT BIJSTAND....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
5 maart 1999

LANGER FINANCI.LE ONDERSTEUNING BIJ STARTEN BEDRIJF VANUIT DE

BIJSTAND

Bijstandsgerechtigden die een eigen bedrijf willen beginnen kunnen gedurende 36 maanden financiële ondersteuning krijgen van de sociale dienst. Nu is die periode nog 18 maanden. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden die periode van 36 maanden verlengen.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om wijzigingen aan te brengen in de Bijstandswet, zodat de mogelijkheden voor het starten van een eigen bedrijf vanuit de bijstand worden verbeterd. De wijziging is de uitwerking van de nota .Hoofdlijnen nieuwe initiatieven inzake starten vanuit een uitkeringssituatie. waarmee de ministerraad in het voorjaar van 1998 heeft ingestemd.

De wijziging voorziet ook in een voorbereidingsperiode voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen een jaar lang worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. In dat jaar kunnen zij zich onder (verplichte) begeleiding voorbereiden op het ondernemerschap.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wijzigingsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wijzigingsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 05.03.1999


05 mrt 99 16:45

Zoekwoorden:

Deel: ' Langer ondersteuning bij start bedrijf vanuit bijstand '
Lees ook