Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Langlopend onderzoek naar depressie van start

Het Trimbos-instituut gaat meedoen aan een langlopend onderzoek naar angst en depressie. Ongeveer 3.500 mensen worden tien jaar lang gevolgd om meer kennis te krijgen over het verloop van de aandoeningen. Het initiatief voor het onderzoeksprogramma `the Netherlands Study of Depression and Anxiety' , kortweg NESDA, is genomen door de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit en onlangs gehonoreerd door Zorg Onderzoek Nederland en NWO. De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat psychiatrische stoornissen veel voorkomen en dat ze uiterst belangrijk zijn voor de volksgezondheid. In de top-10 van de voor de volksgezondheid belangrijke stoornissen staan vier psychiatrische stoornissen. Depressie is de belangrijkste van deze vier. Wetenschappelijke gegevens dringen meestal maar langzaam door tot beleidsmakers. Inmiddels is het belang van psychiatrische stoornissen echter goed doorgedrongen en zijn er stimuleringsprogramma's opgezet om de achterstand in kennis op ons vakgebied in te halen. Voor het NESDA-onderzoek is een consortium opgericht van academische centra (Amsterdam, Leiden en Groningen); en drie niet-universitaire onderzoekscentra (het Trimbos-instituut, het WOK in Nijmegen en het NIVEL). Als praktijkinstellingen participeren GGZ Buitenamstel, de Rijngeestgroep, de Robert Fleury Stichting, de poliklinieken van de Universiteit Groningen, het landelijke huisartsen netwerk (LIN-H) en de academische huisartsen netwerken van de drie universiteiten. Hoogleraar Richard van Dyck van de VU is penvoerder voor het gehele consortium.
Het maakt voor uitkomsten veel uit welke stoornis men heeft, in welke stadium van de stoornis men is en in welke setting men gezien wordt. De steekproef wordt daarom gestratificeerd. Dit houdt in dat van te voren berekend wordt hoeveel mensen per setting (algemene bevolking, eerste lijn, tweede lijn), stoornis (depressie, angst, subklinisch beeld en normalen) en stadium (familiair kwetsbaar, eerste episode, recidief) nodig zijn om zinvol onderzoek te kunnen doen. Al met al zullen een kleine drieduizend mensen met stoornissen worden gerekruteerd en gedurende tien jaar gevolgd. Ook de respondenten uit het NEMESIS-onderzoek (van het Trimbos-instituut) met een angst- of depressieve stoornis worden gevraagd om deel te nemen. Bij alle deelnemers wordt op gezette tijden uitgebreid onderzoek gedaan naar het beloop van psychopathologie, de waardering van patiënten en kenmerken van de behandeling en een reeks biologische en psychosociale risicofactoren voor chroniciteit. Daarnaast worden diverse behandelstudies in de studie ingebed en worden factoren van belang voor implementatie van doelmatige zorg onderzocht.
* Wilma Vollebergh wvolleberg@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11


Copyright © 2003 Trimbos-instituut All rights reserved.

Deel: ' Langlopend onderzoek naar depressie van start '
Lees ook