Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-041

Den Haag, 17 februari 2003

Laura van Geest nieuwe directeur AFEP

Drs. L.B.J. (Laura) van Geest is met ingang van 1 maart 2003 benoemd tot directeur Algemene Financiële en Economische Politiek op het ministerie van Financiën. Zij volgt Bernard ter Haar op die op 1 januari werd benoemd tot directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal.

Na studies Algemene Economie en Bestuurskunde was ze gedurende 5 jaar werkzaam bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen waar ze zich onder meer heeft beziggehouden met de totstandkoming van de EMU (Economische en Monetaire Unie). Vervolgens is ze gedurende 2,5 jaar werkzaam geweest bij het IMF te Washington als adviseur.

In 1998 keerde ze terug bij Financiën en ging ze werken bij de directie AFEP, eerst als coördinator Economische Structuur en vanaf 2002 als plaatsvervangend directeur.

De directie AFEP is de algemene beleidsadviserende directie van Financiën op financieel en economisch terrein. De directie maakt deel uit van het directoraat-generaal Generale Thesaurie, dat zich bezighoudt met het algemene financieel-economische beleid, zowel nationaal als internationaal.

Deel: ' Laura van Geest nieuwe directeur AFEP '
Lees ook