Laurus NV

Laurus NV: eerste halfjaar 2001 verliesgevend, 25 augustus 2001 Supermarktconcern Laurus NV zal de eerder gepubliceerde winstdoelstelling voor 2001 van 75 miljoen euro (nettoresultaat vóór afschrijving goodwill) niet realiseren. Het nettoresultaat over het eerste halfjaar is omgeslagen in een verlies vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar als gevolg van:


- tegenvallende omzetten en lagere brutowinstmarges in zowel Nederland
- met name bij de eerste opstartfase van de nieuwe Konmars vanaf 15 mei j.l. - als in Spanje


- het vertraagd realiseren van beoogde kostenreducties bij het harmoniseren van logistiek, automatisering en financiële administratie (back office)


- incidentele en niet-voorziene kosten.

Op verzoek van de Raad van Commissarissen en Hoofddirectie is recentelijk door management consultant Bain & Company een onderzoek gedaan naar de strategie van het concern, de wijze van uitvoering en de huidige situatie waarin Laurus verkeert. Het onderzoek heeft bevestigd dat de strategie de juiste is om Laurus te laten uitgroeien tot een sterke en concurrerende speler in haar markten, maar dat de uitvoering tekortschiet. Dit geldt met name voor de harmonisatie van logistiek, automatisering en financiële administratie van de zes Nederlandse werkmaatschappijen. Problemen bij deze bedrijfsdisciplines brengen momenteel niet-acceptabele risicos met zich mee voor een succesvolle bedrijfsvoering in Nederland. Er is daarom besloten eerst volledig orde op zaken te stellen bij deze backoffice activiteiten voordat het proces van ombouw van Konmar-winkels zal worden gecontinueerd. Het blijft derhalve voorlopig bij de 121 nieuwe Konmars in Nederland.

De Raad van Commissarissen (RvC) zal in deze belangrijke overgangsperiode voor de vennootschap nauwer betrokken zijn bij het dagelijkse management. Op korte termijn zal een gedelegeerd commissaris van buiten de onderneming worden aangetrokken die gaat meehelpen Laurus met succes door deze overgangsperiode te loodsen. In afwachting hiervan zal deze functie tijdelijk worden waargenomen door Commissaris ir. M. Ververs, bijgestaan door zijn collegas in de RvC.

Laurus NV zal op 4 september a.s. bij de bekendmaking van haar halfjaarcijfers nadere mondelinge toelichting geven op de feiten en maatregelen die in dit bericht zijn vermeld.

Deel: ' Laurus NV eerste halfjaar 2001 verliesgevend '
Lees ook