Laurus NV

Mutatie in Directie Laurus NV, 31 augustus 2001

Mutatie in Directie Laurus NV, 31 augustus 2001 Mutatie in Directie Laurus NV, 31 augustus 2001 RvC schorst H.O van der Straaten en benoemt J.H. Konings als interim-voorzitter
De Raad van Commissarissen van Laurus NV heeft besloten - gelet op de slechte gang van zaken bij het concern - om de heer H.O. van der Straaten per heden te schorsen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Laurus NV. Tegelijkertijd wordt de heer J.H. Konings (59) belast met het bestuur van de onderneming. De heer Konings fungeert als interim-voorzitter van de directie.

De heer Konings heeft een lange en succesvolle carrière in het bedrijfsleven achter de rug. Bij Sara Lee/DE heeft hij in de periode 1980-1995 diverse leidinggevende functies vervuld, laatstelijk (vanaf 1986) als lid van de Raad van Bestuur en CFO. De afgelopen jaren was de heer Konings actief als adviseur en manager bij diverse Nederlandse ondernemingen.

Op korte termijn zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om de benoeming van de heer Konings te formaliseren. De heer M. Ververs blijft de komende tijd de functie van gedelegeerd Commissaris bij Laurus vervullen.

Deel: ' Laurus schorst Van der Straaten, benoemt interim-voorzitter '
Lees ook