FNV BONDGENOTEN

Laurus wellicht onderuit door één aandeelhouder

De bonden binnen het Laurus-concern, FNV Bondgenoten en het CNV, hebben grote twijfels over de zuiverheid van handelen van de grootaandeelhouder en commissaris E. Albada Jelgersma. De afgelopen weken hebben de bonden regelmatig signalen ontvangen dat Jelgersma een aantal zeer belangrijke financiële deals voor het concern heeft geprobeerd tegen te houden (verkoop aan Sperwer en verkoop Basismarkt en Spar). Deze verkoop is noodzakelijk om het proces bij Laurus te bekostigen. Als commissaris heeft hij invloed op de besluiten die de hoofddirectie van Laurus in deze neemt.

De inmiddels naar huis gestuurde topman Ole van der Straaten heeft, in wat de slag der titanen had moeten worden, voortijdig de aftocht moeten blazen. De bonden verdenken Albada Jelgersma ervan ook hier een zware vinger in de pap gehad te hebben. Van der Straaten was immers juichend door Jelgersma op de bühne gebracht en moest via de achteruitgang vertrekken. De bonden vrezen dat als zich binnenkort een goede overnemende partij bij Laurus zal melden, deze door Jelgersma de deur wordt gewezen.

Bestuurder Ron Peters van FNV Bondgenoten: 'Onze grootste vrees is nu dat Jelgersma in zijn zucht naar nog meer winst het hele bedrijf meesleept in zijn hebzucht. We praten dan wel over de gevolgen voor meer dan 40.000 mensen'.
CNV-bestuurder Siefko Weert: 'Het is niet meer van deze tijd dat werkgevers, die tevens een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, zo met de inkomens van ruim 40.000 gezinnen omgaan'.

De gezamenlijke bonden vrezen dat Laurus het de komende tijd niet gaat redden als er niet snel een situatie komt waarin een partner voor een nieuwe kapitaalinjectie zorgt. Anders moeten de bestaande formules binnen zeer korte tijd hiervoor kunnen zorgen. Men name het belang van de werknemers zit de bestuurders hoog. De bonden hebben twijfels bij het functioneren van een grootaandeelhouder die tevens commissaris is. Ron Peters: 'De combinatie van beide functies is naar mijn oordeel onverenigbaar, zorgt alleen maar voor belangenverstrengeling en leidt niet tot zuivere afwegingen'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Laurus wellicht onderuit door één aandeelhouder '
Lees ook