CDA

Straatsburg, 7 oktober 1999

Lawaaiige vliegtuigen voorlopig niet geweerd

De Europese Commissie lijkt te bezwijken onder druk van de Verenigde Staten in verband met de toelating van vliegtuigen die teveel geluid produceren. Het gaat om het uitstel van de inwerkingtreding van een reeds aangenomen Europese verordening die het gebruik van "hushkits" verbied. Hushkits zijn dempers die op oude vliegtuigmotoren worden aangebracht om de uitstoot van decibellen te verminderen. Volgens de Europese Verordening maken ook vliegtuigen met deze voorziening teveel lawaai. Alleen vliegtuigen die al voor mei 1999 van hushkits zijn voorzien mogen doorvliegen, op die manier worden deze vliegtuigen uitgefaseerd. CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (milieubeleid) heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. Volgens haar kan de Raad van ministers niet zonder de toestemming van het Europees Parlement de datum van inwerkingtreding veranderen. Daarnaast vindt zij dat door het uitstel lidstaten extra worden belast met het maken van geluidswering rondom de vliegvelden. Er is tevens een debat voorzien in de Milieucommissie van het EP.

De geluidsnormen van de Europese verordening zijn strenger dan die van de International Civil Aviation Organisation. Volgens de EU zijn die nodig vanwege de grote bevolkingsdichtheid van Europese landen.

De VS is tegen de Europese maatregel omdat het Europese luchtruim daardoor verboden gebied wordt voor een groot gedeelte van de Amerikaanse luchtvloot. Daarnaast zorgt de Europese maatregel voor een daling in de export van de hushkits en een daling van de verkoopwaarde van de Amerikaanse vliegtuigen. Volgens de Financial Times van 10 september jl. dreigde het Amerikaanse Congres het Amerikaanse luchtruim voor de Concorde te verbieden en het lijkt erop dat dit heeft geresulteerd in uitstel van de inwerkingtreding.

Woordvoerder: Ria Oomen-Ruijten. Tel 00-32 2 2845863 Meer informatie:
Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA.Tel. 00-32 75 721 280

Deel: ' Lawaaiige vliegtuigen voorlopig niet geweerd '
Lees ook