Anti Racisme Informatie Centrum


LBR Theaterlijst 1999

Persbericht 22 juli 1999

Het LBR publiceert de nieuwe Theaterlijst met namen en contactadressen van performers, verhalenvertellers en gezelschappen die discriminatie, racisme en culturele diversiteit op een aansprekende manier aan de orde stellen. De voorstellingen kunnen worden ingezet voor educatieve doeleinden en zijn geschikt om te worden opgenomen in projecten op scholen, buurt- en clubhuizen en (jeugd-)bibliotheken.

De theaterproducties die in de LBR Theaterlijst 1999 vermeld staan, zijn verdeeld over twee rubrieken: antiracisme en culturele achtergronden & verhalen. Een aantal van de vermelde producties stelt onderwerpen aan de orde als vooroordelen, intolerant gedrag en het omgaan met cultuurverschillen. Andere voorstellingen hebben een indirecte relatie met de bestrijding van racisme en discriminatie.

Voorstellingen en optredens van theatermakers maken het mogelijk discriminatie, racisme en culturele diversiteit op een aansprekende manier aan de orde te stellen. De inhoud van de stukken en het directe contact met de spelers leveren vaak onverwachte invalshoeken en betrokkenheid bij de toeschouwers op. Er wordt vaak gewerkt met humor, muziek en een actieve rol voor de toeschouwers. Ook zijn er programma's voor nieuwkomers met een achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal.

De LBR Theaterlijst 1999 is de opvolger van de ARiC Theaterlijst 1998. Met name onder scholen, buurt- en clubhuizen en (jeugd-)bibliotheken blijkt er een behoefte te zijn aan een overzicht van theaterproducties die zware thema's als racisme en discriminatie op een toegankelijke manier aan de orde stellen. ARiC heeft de afgelopen jaren op deze behoefte ingespeeld. ARiC is opgegaan in het uit fusie voortgekomen LBR. Het LBR zal de Theaterlijst vanaf dit jaar samenstellen en bijhouden.

De LBR Theaterlijst is te bestellen door overmaking van 6,50 (incl. BTW en porto) op Postbankrekening 73246 t.n.v. LBR te Rotterdam, o.v.v. Theaterlijst 1999.

Deel: ' LBR publiceert nieuwe Theaterlijst '
Lees ook