LCI Technology Group NV

LCI Technology Group NV
Persbericht

LCI grijpt in bij Oostenrijkse dochter

's-Hertogenbosch, 5 september, 2001

De Raad van Commissarissen van LCI Consultants AG, de houdstermaatschappij van vijf Oostenrijkse dochtermaatschappijen, heeft ingegrepen bij het lokale management. De voor die regio verantwoordelijke bestuurder is verzocht af te treden en een nieuw management team is benoemd.

Deze stap is ondernomen omdat een van de Oostenrijkse dochtermaatschappijen, CCW, onvoldoende voortgang boekte met het oplossen van betalingsachterstanden bij een aantal grote afnemers. De debiteurenportefeuille van CCW is daardoor tot een onverantwoord hoog niveau gegroeid. Het gaat hoofdzakelijk om vorderingen op semi-overheidsinstellingen (circa EUR 18 miljoen). CCW is als gevolg van het trage betalingstempo nu in liquiditeitsproblemen geraakt. CCW legt zich toe op de productie van hardware producten terwijl de verkoopactiviteiten werden verkocht aan een andere onderneming, Interconnect. Deze onderneming (die eigendom is van de vroegere eigenaar van CCW) zette de contacten voort met de betrokken klanten, waardoor CCW het dagelijks contact met de klanten heeft verloren.

Gebaseerd op het positieve geconsolideerde eigen vermogen van de Oostenrijkse ondernemingen, werkt het nieuw benoemde management met de financiële instellingen samen om een betere efficiency te bereiken en om te bereiken dat elk bedrijf directer verantwoording aflegt aan het moederbedrijf.

Om CCW en de andere Oostenrijkse bedrijven, die financieel gerelateerd zijn, in staat te stellen om hun activiteiten zonder onderbreking voort te kunnen zetten en om de noodzakelijke herstructurering te kunnen doorvoeren, is vandaag door het nieuw aangetreden bestuur voorlopig uitstel van betaling aangevraagd.

De Oostenrijkse bedrijven droegen 21,6 % bij aan het netto resultaat over het afgelopen boekjaar en het eigen vermogen is positief. Gezien de omstandigheden is het uiteindelijke resultaat tijdsafhankelijk en kan het het resultaat van de Groep nadelig beïnvloeden.

LCI zal deze situatie gebruiken om een andere mix van bedrijven en een nieuwe structuur in Oostenrijk door te voeren. LCI verwacht dat de activiteiten in Oostenrijk na deze ingreep succesvol zullen worden voortgezet met een grotere nadruk op winstgevendheid. LCI Technology Group (LCI) is een groep van 22 bedrijven actief in de Informatie Technologie en de Internet Communicatie Technologie. Bij de bedrijven van LCI werken wereldwijd circa 1000 personen. De medewerkers van LCI zijn hoog gespecialiseerde ICT consultants, ontwikkelaars, uitvoerders en projectmanagers. Zij stellen hun kennis in dienst van meer dan 400 grote bedrijven en overheden.

LCI bedrijven zijn actief op de volgende gebieden: Training en on-line education; security; wireless office information (B2B); Execution Chain Management; software & consulting; secure printing; authentication; E2E security; encryption; integration and services; media on-line content; content development; helpdesk; customer support; network monitoring; outsourcing; application software; application service providers; security consulting; mobile application development.

LCI Technology Group is genoteerd op de effectenbeurs van Amsterdam, Euronext Amsterdam (tickersymbool: LCI). LCI Technology Group heeft over het financiële boekjaar 2000/2001 (van 1 mei tot en met 30 april) een omzet van ¤ 311 miljoen en een netto winst na belasting van ¤ 8,9 miljoen gerealiseerd.

LCI is actief in 14 landen in Europa en de Verenigde Staten met bedrijven die onder meer zijn gevestigd in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten van Amerika.

Het hoofdkantoor van LCI Technology Group NV is gevestigd in Nederland. www.lcigroup.com

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

LCI Technology Group N.V.
Tel.: + 31 73 645 5255
Fax: + 31 73 645 5296
E-mail info@nl.lcigroup.com

Opmerking: Bepaalde verklaringen en uitspraken in dit persbericht, voor zover niet historisch van aard en verifieerbaar, zijn 'toekomstgericht'en kunnen worden beschouwd als verwachtingen ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en resultaten met betrekking tot LCI Technology Group N.V. en haar zakelijke operaties. De voorspellingen die uit deze verklaringen en uitspraken kunnen worden afgeleid,zijn onderhevig aa risicofactoren en onzekerheden en als gevolg hiervan kunnen de daadwerkelijke resultaten van de LCI Technology Group N.V. aanzienlijk verschillen van de in dit persbericht beschreven of geïmpliceerde resultaten en prestaties.

Zoekwoorden:

Deel: ' LCI grijpt in bij Oostenrijkse dochter '
Lees ook