Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-116
DATUM: 15 september 1999

Leader-11 bijdragen voor zeven projecten in Flevoland

In juli 1999 heeft de stuurgroep LEADER II zeven aanvragen voor een financiële bijdrage goedgekeurd. In totaal wordt fl. 560.000,-- beschikbaar gesteld. LEADER II steunt met name projecten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het platteland. De zeven goedgekeurde projecten hebben een innovatief en kleinschalig karakter. Agrarische projecten Het project "Kinderdagverblijf Warmonderhof" wil een kinderdagopvang starten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het gebouw en het terrein van de Warmonderhof aan de Wisentweg. Op deze manier kunnen kinderen genieten van de mogelijkheden van het buitenleven. De gemeente Dronten steunt het project omdat het terrein nu voor meerdere doeleinden gebruikt gaat worden en verschillende bedrijfstakken integreren. Het project "Buiten Gewoon" wil jonge mensen met een MLK of ZMLK achtergrond opleiden en begeleiden zodat zij aan de slag kunnen op agrarische bedrijven. Het project is een bijzondere combinatie van zorg voor een bijzondere groep jonge mensen en het voorzien in een arbeidsvraag. De initiatiefnemers k0men beiden uit de zorgsector en starten hun project in de omgeving van Lelystad. Tot slot is er het project "Appél-leren", een samenwerking tussen ondernemers in de biologische fruitteelt en het Groenhorst College in Dronten. De initiatiefnemers willen de biologische fruitteelt een impuls geven door kennis te bundelen en deze over te dragen door middel van een stappenplan. Het project richt zich op marktonderzoek en het begeleiden van fruittelers die de overstap willen maken. Recreatieve en toeristische projecten Het voorstel "Promotie Recreatie Schokland" is voortgekomen uit het Plan van Aanpak "Nieuw Schokland". Alle betrokken partijen participeren en werken samen aan het project. Het promotie-project sluit goed aan bij een eerder genomen stuurgroepbesluit "Schokland samen Sterk", en versterkt alle activiteiten rondom Schokland. Negen Nederlandse steden zijn aangewezen als Villages of Tradition. Schokland is daar één van. Villages of Tradition is een Europees Netwerk waarin het initiatief is genomen om historische steden te bundelen om te komen tot een onderlinge samenwerking. Door het netwerk en de gezamenlijke activiteiten zal internationaal bekendheid worden gegeven aan het voormalig eiland Schokland. Kleine Kernen Dorpsbelang Marknesse heeft het project ''in het licht van de Pionier'' ingediend. Doelstelling van het project is dat Marknesse een attractieve en interessante pleisterplaats wordt voor bezoekers en (potentiële) inwoners. Het plan omvat een overzicht van de geschiedenis in het eerste stenen gebouw "De Marke", Daarnaast zal het standbeeld van de Pionier in een passende entourage geplaatst worden als levende herinnering aan de tijd van de ontginning. Tot slot wil men een eenvoudige sanitaire gelegenheid en recreatieve voorziening bouwen tussen het nieuwbouwplan Marknesse-zuid en de bestaande brug. Het project "Rond 't Midden" is ingediend door de dorpsvereniging van Bant en is gebaseerd op een sterke wens van de dorpsgemeenschap om aan 't Midden ook een ontmoetingsfunctie toe te kennen. Zij kiezen ervoor om het gerenoveerde centrum van Bant te complementeren door het bouwen en plaatsen van een herkenbaar trefpunt. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door inzet van vrijwilligers en door beschikbaar stellen van apparatuur door het bedrijfsleven. LEADER II is een actieprogramma dat zich richt op het vernieuwen van het platteland. Alleen organisaties in de Noordoostpolder en een groot gedeelte van Oostelijk Flevoland -met uitzondering van het stedelijk gebied-, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit LEADER II . Tot 1 november 1999 kunnen aanvragen voor een financiële bijdrage nog ingediend worden voor LEADER II.

Voor meer informatie over het indienen en voorwaarden kunt u terecht bij het Leader Projectbureau, telefoon 0320-265314 en vragen naar de heer G. Gielen.

Deel: ' Leader-11 bijdragen voor zeven projecten in Flevoland '
Lees ook