Provincie Groningen

Groningen, 4 oktober 2001 Persbericht nr. 197

Leader + ondersteunt projecten in hoogeland

De LEADER Actiegroep (LAG) Hoogeland heeft in haar vergadering van 2 oktober j.l. besloten een financiële bijdrage te verlenen aan de volgende projecten die de plattelands-ontwikkeling in het gebied Hoogeland ondersteunen:

* · Oplossen kanoknelpunten Noord Groningen 135.333 ( f 297.700)
* · Stad en Ommeland Breed 48.522 ( f 106.727)
* · Verborgen Terreinen 45.377 ( f 100.280)
* · Scholing beheerders kerken en kerkterreinen 13.613 ( f 30.000)
* · Sint Jacobuspad 4.545 ( f 10.000)

Kanoknelpunten

Met deze bijdrage wil de LAG Hoogeland de toeristische ontwikkeling van dit deel van Groningen een extra stimulans geven. Door het opheffen van een aantal fysieke knelpunten zullen een aantal rondgaande routes worden gecreerd, waardoor er een toename van het aantal toeristen en recreanten wordt verwacht.
Het gehele project omvat een bedrag van 406.000 ( f 895.000). Het geheel wordt tevens financieel ondersteund door de provincie Groningen en de Hoogeland gemeenten.
Het project zal in opdracht van de Regioraad Groningen Noord worden uitgevoerd.

Stad en Ommeland Breed

De vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland zal zich de komende 3 jaar op een aantal nieuwe activiteiten gaan richten, zoals: agrarisch natuurbeheer, integrale milieuzorg (VEL/VANLA), energiebesparing, agraritoerisme en promotie. De vereniging telt momenteel 65 leden en heeft als werkgebied naast het Hoogeland, de gemeenten Winsum, Zuidhorn, Groningen en Haren.
Het 'Hoogelandster' gedeelte van het project heeft een omvang van 171.422 ( f 377.765). Naast LEADER+ betalen de gemeente Bedum, de provincie Groningen en de BGM- regeling mee aan het project.

Verborgen Terreinen

Op initiatief van Landschapsbeheer Groningen zal de eerste fase van het project Verborgen Terreinen van start gaan. Met de bijdrage van LEADER+ hoopt de LAG op een succes met het inventariseren, restaureren en het voor toeristen toegankelijk maken van (verborgen) borgterreinen in het Hoogeland. In deze eerste inventarisatiefase zal tesamen met de eigenaren worden nagegaan in hoeverre herstel en vermarkting van de terreinen tot de mogelijkheden behoort. Ook zullen er twee voorbeeld (restauratie-) projecten worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling dat het project (totaal 136.132) door LEADER+, de provincie Groningen en het nationale programma Belvedere zal worden gefinancierd. De aanvraag voor deze laatste financier is momenteel nog in behandeling.

Scholing beheerders kerken en kerterreinen

De LAG geeft ondersteuning aan een gezamenlijk intiatief van Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken. De scholingscursussen zijn bedoeld voor kerkterreinbeheerders en richten zich op de kunst van het onderhoud van de diverse terreinen en op de kunst van het "gastheerschap', d.w.z. het leert de deelnemers zich te presenteren als een 'ambassadeur' van het Hoogeland, zodat de bezoekende toerist, op een plezierige manier van goede informatie wordt voorzien. Naast een bijdrage van LEADER+ wordt het initiatief (totale kosten 43.789 ) ondersteund door de provincie Groningen en het Rijk (LNV).

Jacobuspad.

De initiatiefgroep St. Jacobuspad heeft plannen ontwikkeld om het Groninger deel van het St. Jacobuspad weer in ere te herstellen. Het pad begint in Uithuizen en loopt via Groningen naar Hasselt. Daar komt het samen met het Friese deel om zo gezamenlijk in Santiago de Compostella in Spanje aan te komen. Naast het plaatsen van een startmonument zullen er onderweg infopanelen worden geplaatst en zullen er op diverse plaatsen markeringen worden aangebracht.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Bart Bagerman, projectcoordinator Leader Hoogeland, tel. 0595 426080 of met:
Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

Deel: ' Leader actiegroep ondersteunt projecten in hoogeland '
Lees ook