Provincie FlevolandLeader+ bijdrage voor "Villages of Tradition"

Het project Villages of Tradition ontvangt een Leader+ bijdrage van 41.597 euro voor het ontwikkelen van duurzaam plattelandstoerisme in 9 cultuurhistorische dorpen in Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten. De gemeente Noordoostpolder en de andere drie provincies hebben ook een bijdrage toegezegd.

Doel van Villages of Tradition is het ontwikkelen van een netwerk van traditioneel herkenbare dorpen, die door het opzetten van cultuurtoeristische activiteiten, de leefbaarheid en de lokale economie proberen te bevorderen. In Nederland zijn negen dorpen aangesloten bij het netwerk. Daarnaast zijn er dorpen uit Portugal en Italië bij betrokken. Via dit netwerk worden kennis en ervaring op het gebied van plattelandstoerisme onderling uitgewisseld.

Vanuit Flevoland is Schokland aangesloten bij de Villages of Tradition. Mogelijk komen Ens en Nagele daar bij. Activiteiten die de komende vier jaren in en om Schokland worden uitgevoerd zijn het ontwikkelen van streekproducten en verkooppunten, het organiseren van culturele evenementen en markten, het opzetten van een atelier voor het maken en herstellen van klederdrachten, het opzetten van galerieën voor verkoop van kunst, het organiseren van informatiebijeenkomsten om initiatieven te stimuleren op het gebied van toeristische activiteiten, zoals logiesaccommodaties, theeschenkerij,
kavelpadroutes of fietsverhuur.

Voor informatie over Villages of Tradition kunt u contact opnemen met de heer William Vercraeye (tel. 0527 651121) of de heer Frits Schuitemaker (tel. 0594 612928).

Organisaties, verenigingen, stichtingen en bedrijven die een goed idee hebben, kunnen een Leader+ aanvraag indienen. De inhoud van Leader+ projecten kunnen uiteenlopen van leefbaarheid tot natuurbeheer, plattelandstoerisme en biologische landbouw. Eén ding hebben ze gemeen: het gaat om de inzet en betrokkenheid van de lokale samenleving. Leader+ is namelijk bedoeld voor vernieuwende initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking, initiatieven van onderaf, die gedragen en vaak ook uitgevoerd worden door een groot deel van de samenleving.

De Leader+ aanvragen worden beoordeeld door de Lokale Actie Groep Leader+ Flevoland (LAG). Deze Lokale Actie Groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Flevolandse verenigingen en organisaties in het landelijk gebied en geeft advies aan het college van GS met betrekking tot de aanvragen. Het college van GS neemt op basis van dit advies het formele besluit en sluit de overeenkomsten met de projectuitvoerders. Voor vragen over het Leader+ programma kunt u contact opnemen met Mireille Korterik, projectleider Leader+ bij de provincie Flevoland (tel. 0320 265 676).

Deel: ' Leader+ bijdrage voor 'Villages of Tradition' Flevoland '
Lees ook