ABVAKABO FNV

Leden akkoord met CAO-Ziekenhuizen

ZOETERMEER, 15 JULI 1999

De leden van ABVAKABO FNV hebben in grote meerderheid ingestemd met het akkoord voor de eerste CAO voor de Ziekenhuizen. Deze CAO geldt voor 155.000 werknemers. De FNV-bond is tevreden met de concurrerende CAO. Wat ABVAKABO FNV betreft kan de CAO ondertekend worden. Het is de eerste aparte CAO voor de Ziekenhuizen.

Hoofdlijnen akkoord
In het akkoord, met een looptijd van 23 maanden, worden de lonen per 1 juni 1999 verhoogd met 3%, wordt de eindejaarsuitkering vanaf 1999 met 0,25% structureel verhoogd en worden de lonen per 1 juni 2000 met 2% verhoogd. Bovendien wordt in januari 2001 nog een eenmalige uitkering van 1% uitbetaald.
Daarnaast zijn in het akkoord afspraken gemaakt over terugdringing van het ziekteverzuim en de werkdruk, functiewaardering en modernisering van arbeidstijden.

Eerste CAO Ziekenhuizen
Vanaf april 1999 is de structuur in CAO-land in de zorgsector gewijzigd. Tot die tijd was er sprake van een grote CAO Ziekenhuiswezen, die behalve voor de ziekenhuizen ook van toepassing was op de verpleeghuizen, psychiatrie en een deel van de gehandicaptenzorg.
Inmiddels zijn er ook onderhandelaarsakkoorden afgesloten voor de CAO Thuiszorg (160.000 werknemers), Verpleeg- en Verzorgingshuizen (190.000 werknemers) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ, 57.000 werknemers). De leden van ABVAKABO FNV spreken zich na de zomervakantie uit over deze resultaten.

Over de CAO Gehandicaptenzorg (100.000 werknemers) wordt nog onderhandeld.


Deel: ' Leden ABVAKABO FNV akkoord met CAO-Ziekenhuizen '
Lees ook