BASF

Home > Pers & Media > Persberichten

Leden bonden akkoord met Sociaal Plan Kleefse Waard

Directie en vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over het Sociaal Plan voor de locatie Kleefse Waard

De leden van de verschillende vakorganisaties hebben op 8 en 9 oktober tijdens de ledenvergaderingen ingestemd met het Sociaal Plan voor de BASF locatie Kleefse Waard. Vorige week kwamen Directie en de vakorganisaties CNV, FNV en De Unie in goed overleg al tot een principe overeenstemming over het plan voor de 140 medewerkers. Het Sociaal Plan is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen sluiting van de locatie Kleefse Waard medio 2003. Voor het ontwerpen van deze regeling is de datum 1-7-2003 dan ook maatgevend geweest.

Bij het opstellen van het Sociaal Plan heeft men met name gekeken naar die mensen die weinig of geen kans maken op de arbeidsmarkt. Een groot deel van deze groep kan gebruik gaan maken van de Selectieve Uittredingsregeling (SUT). Daarnaast is BASF in het plan uitgegaan van het belonen van de medewerkers die tot het eind op de locatie willen blijven werken. Er wordt immers gesproken over sluiting op termijn, waardoor er tot 1 juli 2003 mensen nodig zijn om de fabriek draaiende te houden. Een ander belangrijk punt van het plan is het outplacementtraject waarbij er voor de medewerkers binnen of buiten BASF naar een nieuwe passende functie wordt gezocht. Daarnaast krijgen alle medewerkers die onder dit Sociaal Plan vallen een éénmalige uitkering van zes maandsalarissen.

Harry de Vries: "Er ligt naar mijn mening een gedegen en goed Sociaal Plan voor alle medewerkers van de Kleefse Waard. Essentieel hierin is dat we vooral gekeken hebben naar de oudere medewerkers en naar diegenen waarvan wij voorzien dat ze problemen krijgen op de arbeidsmarkt. Naast deze groep bieden wij alle andere medewerkers ook hulp aan bij het zoeken naar een nieuwe werkgever."

SUT

In het plan is een vervroegde uittredingsregeling opgenomen, de zogeheten SUT (Selectieve Uittredingsregeling). Deze regeling geldt voor medewerkers die voor 1-1-1950 geboren zijn (met andere woorden medewerkers die in het jaar 2003 de leeftijd van 54 jaar bereiken). De SUT komt neer op 80% van het laatstverdiende salaris en loopt tot het 61e jaar. Hierna gaat de pensioenregeling in. Naar verwachting zullen ruim 50 medewerkers van deze regeling gebruik kunnen gaan maken.

Van werk naar werk

Voor alle medewerkers die na 1-1-1950 geboren zijn, geldt het principe 'werk voor werk'. BASF zal deze groep, met hulp van externe deskundigen, proberen naar een andere passende baan te begeleiden. In principe zijn er drie opties: herplaatsing binnen BASF Nederland, binnen de BASF Groep, of bij een externe partij. Het streven is om de mensen minstens twee gelijkwaardige functies aan te bieden. Medewerkers die in het outplacementtraject zitten, krijgen negen maanden de tijd om met behoud van salaris samen met BASF naar een andere werkomgeving te zoeken.

Sluiting Kleefse Waard

In mei van dit jaar maakte BASF het besluit bekend om de dispersie fabriek van BASF Nederland B.V. aan de Kleefse Waard te sluiten. In de fabriek worden producten gemaakt voor de papier- en tapijtindustrie. De sluiting werd ingegeven door het feit dat de fabriek, in vergelijking tot andere fabrieken die soortgelijke producten maken, niet meer voldoende concurrerend zou zijn. Geplande investeringen konden deze concurrentiepositie niet verbeteren en werden derhalve afgeblazen.

Alternatievenonderzoek

Door de staf van de locatie wordt onder leiding van een externe consultant nog gekeken naar alternatieven voor de locatie Kleefse Waard. Deze studie is zo goed als afgesloten. Het resultaat zal worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van BASF Nederland B.V. en aan de Ondernemingsraad.
---

Deel: ' Leden bonden akkoord met Sociaal Plan Kleefse Waard '
Lees ook