Den Haag, 8-12-99

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, de KLM, voorziet alle leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van een Flying Dutchman RoyalWing-kaart. Aan het bezit van deze kaart zijn allerlei materiële voordelen verbonden. Driek van Vugt, Eerste Kamerlid voor de SP, vindt het klinkklare onzin en onaanvaardbaar dat bedrijven op een dergelijke wijze volksvertegenwoordigers allerlei gunsten en voordelen bieden om hun invloed te vergroten op het politieke besluitvormingsproces.

De KLM laat per brief, gedateerd 30-11-99, weten dat "Indertijd met de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal is overeengekomen alle leden te voorzien van een Flying Dutchman RoyalWing-kaart". Deze kaart legt de Eerste Kamerleden geen windeieren want "Ten aanzien van het serviceniveau deel ik u graag mee dat u zult worden opgenomen in het hoogste niveau".

Dit hoogste seviceniveau brengt een aantal voordelen met zich mee zoals de hoogste prioriteit op wachtlijsten voor vluchten, gegarandeerde zitplaatsen, het gebruik mogen maken van de Business Class, het mogen meenemen van 20kg extra bagage en toegang tot allerlei hoogwaardige lounges. Leden van de Eerste Kamer komen meteen in het hoogste serviceniveau terwijl anderen lang punten moeten sparen (en dus veel moeten vliegen) om ooit in deze positie te kunnen komen.

De SP-fractie is tegenstander van vermenging van belangen tussen bedrijfsleven en politiek. Deze KLM kaart is in het verleden ook aan de Tweede Kamerleden aangeboden en geweigerd door SP kamerleden. Onlangs is door hen in de Tweede Kamer tevens gepleit tegen sponsoring van politieke partijen. De SP is dan ook zeer verontwaardigd dat de voorzitter van de Eerste Kamer met KLM indertijd is overeengekomen de leden van de Eerste Kamer deze kaart aan te bieden.
"De Eerste Kamer is een volksvertegenwoordiging en geen bedrijfsvertegenwoordiging!", aldus Driek van Vugt.

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer is inmiddels een brief aangeboden waarin om opheldering wordt gevraagd.
De aanbieding van de KLM is door Van Vugt als vliegtuigje geretourneerd onder het motto: "Pleur op met je kaart, ik kan al vliegen, ook al heb ik nog nooit in een vliegtuig gezeten!".

Inlichtingen:
Driek van Vugt 06-20013243

Kopie brief aan Eerste Kamervoorzitter en foto van Driek met KLM-vliegtuigje verkrijgbaar via Claudi Hulshof, tel. 070-3183811, 06-51525475

Deel: ' Leden Eerste Kamer ontvangen voordeelkaart KLM '
Lees ook