Ingezonden persbericht

PERSMEDEDELING
"Op deze dag van rouw aan vrede denken"

BRUSSEL (14/09). Nelly Maes en Bart Staes doen een oproep tot vrede en nooit meer oorlog. Als Vlaamse europarlementsleden zijn ze solidair met de Amerikaanse bevolking die door barbaarse terroristen werd getroffen. Zij leven mee met de families van de slachtoffers en met allen die zich getroffen voelen in hun diepste waarden en in hun menselijke waardigheid.

Dergelijke onmenselijke wandaden moeten bestraft worden. De strijd tegen het terrorisme is een strijd voor de menselijke waardigheid die slechts kan gewonnen worden door samenwerking tussen alle democratische krachten en tussen alle landen. Daarom juichen Maes en Staes de gemeenschappelijke oproep toe van de Europese staats- en regeringsleiders en van de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement om een wereldsysteem van veiligheid en welvaart tot stand te brengen en bij te dragen tot een duurzame en mondiale anti-terroristische beweging.

Maar ook hier mag het niet bij woorden blijven, zoals onder meer blijkt uit het afwachtend beleid ten aanzien van Turks Koerdistan. Het Verenigd Europa bestaat duidelijk nog niet als het gaat om het buitenlands en veiligheidsbeleid. Dan is nog steeds eerst en vooral een zaak van de nationale lidstaten die vaak een gemeenschappelijk optreden beletten. Toch is zo n eensgezind Europees optreden nodig voor de wereldvrede en in de strijd tegen onrecht en verdrukking op wereldvlak. Zonder een rechtvaardige wereldordening blijft immers een voedingsbodem bestaan waarop steeds opnieuw fanatisme en terrorisme kan ontkiemen.

Daarom willen beide VU&ID-europarlementsleden op deze dag van rouw ook waarschuwen voor de toekomstige onveiligheid. De strijd tegen het terrorisme mag niet uitmonden in nieuwe oorlogen. Dat de Europese landen hebben ingestemd met de inwerkingstelling van artikel 5 van het NAVO-verdrag als blijk van solidariteit is te begrijpen maar geeft ook aanleiding tot ongerustheid. Europa moet ook in de toekomst een rol kunnen blijven spelen als bruggenbouwer en vredesstichter. Op deze dag van rouw en solidariteit stellen ze dat tegelijkertijd de terreur moet worden bestrijden én de vrede worden nagestreefd. "Nooit meer oorlog is de les die wij uit onze eigen geschiedenis hebben geleerd."

Meer info:
Nelly Maes 0477/30.67.58
Günther Dauwen 02/284.71.87 - 0474/53.35.61.

Deel: ' Leden Europees Parlement 'Op dag van rouw aan vrede denken' '
Lees ook