Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MIN VenW:Leden van de Raad van advies kilometerheffing benoem

LEDEN VAN DE RAAD VAN ADVIES KILOMETERHEFFING BENOEMD

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft op 17 september de leden van de Raad van Advies voor Kilometerheffing benoemd. De Raad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd de ministers van Verkeer en Waterstaat en Financiën te adviseren over de invoering van de kilometerheffing. Daarnaast kan de Raad ook advies uitbrengen aan de projectorganisatie Kilometerheffing. De Raad fungeert als tijdelijk adviescollege gedurende de ontwikkeling van de invoering van kilometerheffing.

In de raad nemen de volgende personen zitting:
Prof. ir. W. Dik (voorzitter);
Prof. ir. R. Pieper;
Prof. dr. C.A. de Kam;
Prof. dr. P. Rietveld;
Ir. A.G.J.M. Hammer (secretaris).

Voor de ontwikkeling en implementatie van de kilometerheffing worden in het najaar van 2001 de ontwerpen vastgesteld voor het technische systeem, de organisatie en de tariefstelling. Rond de jaarwisseling wordt het wetsvoorstel voor de kilometerheffing naar de Raad van State gestuurd. In 2002 wordt gestart met de tenderprocedure voor de implementatie en uitvoering van het technische systeem. In 2003 wordt het systeem getest, vindt de gunning plaats en is de inwerkingtreding van de Wet Kilometerheffing voorzien. In 2004 kan dan gestart worden met de invoering. Ook wordt dan de eindrapportage voor het definitieve systeem aan de Tweede Kamer toegestuurd. Vanaf 2006 moet de kilometerheffing in heel Nederland operationeel zijn.

Anja Sinnema, 070-3517112

18 sep 01 16:32

Deel: ' Leden Raad van advies kilometerheffing benoemd '
Lees ook