Aedes

Voorstellen voor huurbeleid

11 september 2001

De ledenraad van Aedes is akkoord met de voorstellen van de Commissie Huurbeleid voor de korte en middellange termijn. Een aanmerkelijk deel van de ledenraad had overigens problemen met de voorstellen voor het huurbeleid op de korte termijn. Doorslaggevend in de besluitvorming over de voorstellen van de Commissie Huurbeleid was het grote belang dat Aedes hecht aan overeenstemming met de partners in het Landelijk Overleg Huurders-Verhuurder over het huurbeleid. In de commissie zijn naast Aedes vertegenwoordigd de Nederlandse Woonbond, IVBN, Vastgoedbelang en het ministerie van VROM.

Veel leden hebben moeite met de berekening van de inflatie voor het huurbeleid voor de komende drie jaar. De commissie hanteert daarbij een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde. Het akkoord biedt voor de korte termijn in een aantal situaties bovendien onvoldoende ruimte om historisch gegroeide scheefgroei tussen prijs en kwaliteit te corrigeren.

Aedes gaat ervan uit dat het advies van de Commissie Huurbeleid dat op 12 september aan staatssecretaris Remkes wordt aangeboden, onverkort als totaalpakket wordt overgenomen. Dit betekent dat, zoals in het advies ook expliciet staat verwoord, de definitie van de inflatie voor het huurbeleid voor de middellange termijn nog onderwerp van discussie is.

reageer

Deel: ' Ledenraad Aedes akkoord met voorstellen voor huurbeleid '
Lees ook