Dienstenbond CNV

Uitnodiging ledenvergadering Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) 05-03-2003

Zoals u inmiddels heeft vernomen verlopen de CAO-onderhandelingen stroef. Erger nog, de onderhandelingen zijn afgebroken. CNV Dienstenbond stelt zich op het standpunt dat VBA wel heel veel wil, maar daar niets voor over heeft. Wij hebben u daarover reeds eerder geïnformeerd.

Weinig gevoel...
Ook de wijze waarop de VBA-directie insteekt, getuigd niet van veel gevoel voor u als werknemer. Het beste voorbeeld is daarbij het voorstel van VBA om zonder enige compensatie de dagspiegel te vervroegen naar 06.00 uur. VBA bespaart daarmee forse sommen geld. Een aantal werknemers raakt gewoon toeslag kwijt, anderen moeten structureel nog vroeger beginnen, waardoor de sociale gevolgen in de avond dus groter worden.

Premiespaarregeling
Het eenzijdig afschaffen van de premiespaarregeling levert VBA 0,5% van de loonsom op. Door hier niets tegenover te willen zetten, bijvoorbeeld de financiering van het functiewaarderingstraject, bevestigt VBA voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten.

Loonsverhoging
De loonsverhoging is uiteraard ook een belangrijk onderwerp. Inmiddels worden her en der contracten afgesloten van 2,5%. Dit is in de optiek van VBA veel te veel. Dat VBA een bedrijf is dat op de kosten moet letten is begrijpelijk, dat geldt voor elk bedrijf, zeker in een tijd dat het economisch minder gaat. Niettemin zijn uw kosten ook gestegen, 2,5% is dan ook niet alleen de maximumvraag, het is ook het minimum wat gerealiseerd moet worden.

VBA is toch goedkoper uit dan de concurrent FloraHolland. Vanuit de CAO-afspraak in 2002 is de loonsverhoging aldaar ruim 3%. De loonsverhoging bij FloraHolland gaat per 31 december van elk jaar in, zodat de afspraken van het najaarsakkoord voor dit bedrijf pas aan het eind van dit jaar effect hebben.
Vandaar dat VBA niet weg kan komen met een loonsverhoging die onder de 2,5% ligt.

Ledenvergadering
Wij willen u verder graag bijpraten op een extra ledenvergadering en daarbij peilen hoe u over de ontwikkelingen denkt.

Deze ledenvergadering vindt plaats op:
woensdag 12 maart 2003
om 11.00 uur
in de filmzaal.

Graag hopen wij u allen te begroeten.

Vragen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Joop den Blanken, secretaris van de Bedrijfsledengroep van CNV Dienstenbond, of met bestuurder Richard Leloux, tel: (023)5670615.

Deel: ' Ledenvergadering Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) '
Lees ook