Dienstenbond CNV

Uitnodiging ledenvergadering DeliXL
29-01-2003

Recent bent u geïnformeerd omtrent de organisatieaanpassing van de locatie Almere. Het betreft hier met name het ineenschuiven van een aantal staffuncties van Almere en Ede.

De reden van deze reorganisatie is tweeledig:
1. Enerzijds is er sprake van een reeds veel eerder geplande ineenschuiving van stafafdelingen na de overname door GVA van Gastronoom.
2. Anderzijds is er sprake van een neergaande omzetlijn.

De horeca-omzet loopt gestaag terug en ook de leveranties aan bedrijfsrestaurants staan onder druk. De directie heeft vervolgens geconcludeerd dat de tijd rijp is om in ieder geval de stafafdelingen te centraliseren in Ede. Dit zal de komende maanden plaatsvinden. De logistieke activiteiten in Almere staan hierbij eveneens ter discussie, alleen niet nu.

Reden voor CNV Dienstenbond om met de directie te spreken over een Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan kent een looptijd van twee jaar. Onze leden krijgen het concept daarvan per post toegestuurd.

CNV Dienstenbond heeft primair ingezet op regelingen die voorzien in behoud van werkgelegenheid. Met name hebben wij het dan over een goede reistijdenregeling, passend werk definities, flexibele werktijden en een goede verhuiskostenregeling. Daarnaast kent het Sociaal Plan een heel aantal andere afspraken.

Ledenvergadering
Graag lichten wij dit Sociaal Plan toe op een ledenvergadering die plaatsvindt op:

woensdag 5 februari 2003
Om 16.30 uur
op de locatie: Almere

Bent u nog geen lid, dan bent u ook van harte welkom. Het is nooit te laat om lid te worden van een actieve vakorganisatie die zijn afspraken nakomt.
lid worden

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de bestuurders Richard Leloux te Hoofddorp (tel. 023-5670615 of r.leloux@cnvdibo.nl) of met Neoletta Poelgeest te Hilversum (035- 6460580 of n.poelgeest@cnvdibo.nl).

Deel: ' Ledenvergadering DeliXL '
Lees ook