De Unie


Philips: Uitnodiging ledenvergaderingen
29 januari 2003 - Binnenkort is het weer zover en starten de CAO-onderhandelingen bij Philips. In dat CAO-traject wil De Unie haar eigen rol vervullen zoals ook in alle voorgaande jaren en die eigen rol wordt natuurlijk bepaald door de leden! Om vast te stellen wat onze leden willen, is een aantal ledenvergaderingen gepland.

Hierbij treft u een overzicht aan van alle ledenvergaderingen.
* Woensdag 5 februari om 19.30 uur : kantoor De Unie te Sittard
* Maandag 10 februari om 17.00 uur : Medical Systems te Best
* Dinsdag 11 februari om 19.30 uur : Kantoor De Unie te Eindhoven
* Dinsdag 18 februari om 17.00 uur : Semiconductors te Nijmegen
* Maandag 24 februari om 19.30 uur : Kantoor De Unie te Assen
Ook dit jaar wil De Unie haar leden optimaal en eerlijk informeren, zoals u dat van ons gewend bent. Ook dit jaar dus geen valse verwachtingen en verkeerde informatie om de schone schijn op te houden maar duidelijke en consistente informatie.

Vorig jaar heeft de discussie zich toegespitst op de salarisverhoging. Waar andere vakbonden aangaven nooit te zullen tekenen als er niet 3,75% verhoging uit kwam, constateerde De Unie al eerder dat de schade slechts beperkt zou kunnen worden door aan de onderhandelingstafel verder te praten. Dat we daarbij nog ruimte over hebben gelaten om ook de andere vakbonden nog zonder gezichtsverlies aan te laten sluiten, werd niet begrepen en niet gewaardeerd. CNV was de eerste bond die niet zou tekenen als het eindresultaat niet ten minste 3,75% was. CNV was ook de bond die het eerste aangaf akkoord te zijn met het eindresultaat. Dat er vervolgens een resultaat uit kwam dat op geen enkele manier beter was dan het eerst door De Unie uitonderhandelde, moest vervolgens zeker niet al te duidelijk gezegd worden, zo vonden de andere bonden. Zo zijn er dus knollen voor citroenen verkocht aan de leden en daar betaalt u geen lidmaatschapsgeld voor, is de overtuiging van De Unie.

Een helder, duidelijk en consistent proces begint bij het vaststellen van de voorstellen. Vandaar dat wij eraan hechten om zoveel mogelijk leden te betrekken bij het samenstellen van de voorstellen. Kom dus naar (een van) de ledenvergaderingen en laat uw stem horen. Ik hoop u allen in groten getale te mogen begroeten en verblijf,

Met vriendelijke groet,

Theo Willms
Bestuurder


* Intropagina Philips

woensdag, 29 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Ledenvergaderingen Philips '
Lees ook