Ingezonden persbericht
LEEFBAAR SLOTERMEER/GEUZENVELD LOOPT WEG UIT COMMISSIEVERGADERING

Amsterdam, 17 juli 2001.

Nu het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer na het ontslag van Ank Streuer (PvdA) zonder volwaardige portefeuillehouder zit vonden de raadsleden van Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld dat er geen beslissingen genomen mochten worden totdat er weer een volwaardige portefeuillehouder Welzijn is.

De door het Dagelijks Bestuur aangestelde vervanger die ook al de portefeuille Stadsdeelwerken moet beheren achten zij hiertoe niet in staat, of zoals raadslid Jan Hendrik Bennik stelde "we willen wel met de orgelman praten maar niet met zijn aapje".

Toen dan ook de startnotities voor buurt vijf en geuzenveld Zuid behandeld werd, verzochten de raadsleden van LSG om deze beslissing van de agenda af te voeren. Toen dit verzoek geweigerd werd liepen de drie raadsleden uit protest de raadzaal uit op het moment dat dit agendapunt in behandeling werd genomen.

Dat deze beslissing gerechtvaardigd was, bleek wel toen meteen na het vertrek de plaatsvervangend portefeuillehouder Welzijn tot grote verwondering van het aanwezige publiek op de tribune in diepe slaap viel. Ook tijdens het inspreken van verontruste bewoners sliep de portefeuillehouder onverstoord verder. Geen van de andere aanwezige raadsleden stoorde zich aan de in dromenland verkerende wethouder omdat, zo bleek na enig navragen, dit geen ongebruikelijke vergaderstijl van de betrokken wethouder is.

De startnotities die deel uit maken van de Parkstad's stedelijke vernieuwingsplannen werden vervolgens zonder enige schroom goedgekeurd.

R.M. van Schaik
06-53193132

Zoekwoorden:

Deel: ' Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld loopt weg uit vergadering '
Lees ook