Ingezonden persbericht

Schaalvergroting Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg: NEEN

Samenwerken JA

19-02-2003, 20030219 -- Katwijk - Een megalomane schaalvergroting en een hopeloos ouderwets middel, vindt Ed Braam. De lijsttrekker van Leefbaar Zuid Holland voor het district Leiden wijst daarbij naar de 'herindelingsdrift' van de gemeenten Katwijk, Rijnswoude en Valkenburg af.

Volgens Ed Braam is het kiezen van schaalvergroting voor het oplossen van problemen een verouderd middel. Dat blijkt ook uit de gang van zaken binnen het bedrijfsleven, waar grote ondernemingen ook uit elkaar gaan vallen omdat ze te ver van klant staan. Die kiezen steeds vaker voor de 'menselijke maat'. De drie gemeenten zijn vitale gemeenten. Dat herindeling hét middel is om problemen op het gebied van ruimtelijke ordening en financiën te verhelpen of de grote broer Leiden van zich af te houden, is volgens de beoogd-lijsttrekker van Leefbaar Zuid Holland geen argument. Problemen op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen makkelijk op een andere manier worden opgelost. Dat hebben de kaderwetgebieden bewezen. Dat geldt ook voor samenwerking.

De burgers van de diverse gemeenten worden wederom niet gevraagd naar een mening. Het probleem is alleen dat bestuurders zich niets van de burgers aantrekken. Dat hebben we onlangs nog meegemaakt met de annexatie rondom Den Haag en het burgemeestersreferendum in Leiden. De burgers moeten eerst echt boos worden voordat men overstag gaat.

Het contact met de burger dient er echt te komen. En de burger wil dat ook graag. Maar alleen als die het idee heeft dat het bestuur de 'menselijke maat' hanteert en dat zijn inspanningen op prijs worden gesteld. Een goed voorbeeld is de herindeling in het Westland. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Einde bericht

Katwijk, 19 februari 2003.

Deel: ' Leefbaar Zuid Holland tegen schaalvergroting Katwijk, Rijnsburg, Val.. '
Lees ook