Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

<
Leefbaarheid en veiligheid hoog in Hoogvliet

6 september 2001

Onlangs verscheen het rapport Monitor Veiligheid Rotterdam 2000. Van alle 12 deelgemeenten komt Hoogvliet met Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Hoek van Holland het best uit de bus.

De leefbaarheid en de veiligheid in Hoogvliet zijn hoog. Dat blijkt uit het onlangs verschenen rapport Monitor Veiligheid Rotterdam 2000. In het rapport worden de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid beschreven aan de hand van bevolkingsenquêtes en door de politie geregistreerde criminaliteit. Van alle 12 deelgemeenten komt hoogvliet met Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Hoek van Holland het best uit de bus. Diefstallen en inbraken zijn afgenomen en bewoners voelen zich veiliger in Hoogvliet. Dat is vooral te danken aan de zeer uiteenlopende en omvangrijke maatregelen die de deelgemeente heeft genomen. Hoogvliet heeft met een totaalbedrag van 2,7 miljoen gulden van alle deelgemeenten het meest besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Vooral in buurtproblematiek en overlast van jongeren is geïnvesteerd. Dat is grotendeels gebeurd in samenwerking met het landelijke project Heel de buurt. Zo worden er veel activiteiten ontplooid om buurten te versterken door bewoners met elkaar in contact te brengen. Ook voor jongeren wordt veel ondernomen. Op diverse plekken zijn jongeren ontmoetingsplaatsen (JOPs) gerealiseerd en schoolpleinen buiten schooluren opengesteld om hangjongeren een plaats te bieden. Verder zijn voor de sociale veiligheid veiligheidsassistenten ingezet, worden initiatieven van bewoners ter bevordering van de veiligheid gestimuleerd en is de veiligheid in en rond de metrostations verbeterd. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de criminaliteit terug te dringen. Zo zijn er inbraakpreventieve maatregelen genomen om woninginbraak op nieuwbouwlocaties te verminderen. Diefstallen met geweld en geweld in de relatiesfeer verdienen nog extra aandacht. Een bekend project dat al veel succes heeft is Opboxen, waar jonge daders van geweldsdelicten en randgroepjongeren in een resocialiseringstraject worden geplaatst en uiteindelijk worden toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Deel: ' Leefbaarheid en veiligheid hoog in deelgemeente Hoogvliet '
Lees ook