Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 2378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum Nummer persbericht
6 april 2004 c033


Leefbaarheid en veiligheid rondom Multifunctioneel Centrum in beeld

Een ruime meerderheid, 62 procent, van de bewoners van het stadscentrum, Bottendaal, Galgenveld, Altrade en Hunnerberg is voorstander van het Multifunctioneel Centrum voor verslaafde daklozen (MFC). Van de ondernemers is 17 procent voorstander van het MFC en bijna de helft tegenstander. Dat blijkt uit de zogeheten nulmeting naar de leefbaarheid en veiligheid in het gebied rondom het MFC. Het doel van de nulmeting is de bestaande overlast in de omgeving vóór de komst van het MFC in beeld te brengen.

Met name de ondernemers verwachten (drugs)overlast en een vermindering van de veiligheid door de komst van het MFC. Een deel van de bewoners denkt dat de veiligheid in de omgeving juist zal toenemen. Andere bewoners verwachten een concentratie van problemen en overlast.

Uit de nulmeting komt ook naar voren dat bewoners en ondernemers het gebied als prettig om te wonen en werken ervaren. Wel geven zij aan regelmatig overlast van verschillende groepen te ondervinden. Zo zorgt het uitgaanspubliek voor geluidsoverlast, vernielingen en verkeerd geparkeerde fietsen. De overlast van (verslaafde) daklozen bestaat vooral uit het aanspreken, bedelen, diefstal en de gevoelens van onveiligheid.

Bewoners zeggen ook vaak slachtoffer te zijn van fietsendiefstal, vernieling van de auto, auto- en woninginbraak. Verder hebben relatief veel ondernemers in 2003 met fietsendiefstal, vernieling van auto's, winkeldiefstal en intimidatie in de winkel te maken gehad.

Van fietswrakken, vuil op straat en huisvuilzakken heeft 58 procent van de bewoners wel eens last. Voor ondernemers ligt dit percentage beduidend hoger: 87 procent.

De aanpak van drugsoverlast, criminaliteit en daklozen heeft voor bewoners en ondernemers een hoge prioriteit. Met name bij bij de bewoners van de Mr. Franckenstraat en rondom het MFC scoort de aanpak van de daklozen hoog.Voor de andere bewoners is de aanpak van 'vuil op straat' belangrijk. Ondernemers willen vooral aandacht voor de parkeerproblematiek.

De nulmeting is in november en december 2003 door Seinpost Adviesbureau BV uit Arnhem uitgevoerd. Seinpost heeft ruim 1100 bewoners, ondernemers en passanten naar hun mening gevraagd. Daarnaast hebben zij interviews met sleutelpersonen gehouden. Verder hebben zij onder meer gegevens van de bel- en herstellijn en van aangiften bij de politie gebruikt. Eind 2004 zal opnieuw een meting naar de leefbaarheid en veiligheid rondom het MFC worden uitgevoerd.

Het rapport 'Leefbaarheid en veiligheid beheergebied MFC'is gratis af te halen bij het gemeentelijke informatiecentrum Open Huis, Mariënburg 75. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Truud Knappstein, doorkiesnummer 2380


---

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht


Deel: ' Leefbaarheid en veiligheid rondom Multifunctioneel Centrum Nijmegen .. '
Lees ook