Universiteit van Amsterdam


Leeftijd van beginnende cannabisgebruikers daalt niet

Persbericht 10 december 1999

Tijdens de bespreking van de voortgangsrapportage Drugsbeleid 1999 in de Tweede Kamer op donderdag 9 december suggereerden verschillende partijen dat jongeren op steeds vroegere leeftijd drugs zoals cannabis beginnen te gebruiken. Uit cijfers van het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) van de UvA blijkt echter dat de leeftijd waarop jongeren cannabis gaan gebruiken niet lager wordt. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drugsgebruik blijkt stabiel te zijn. Sinds 1987 doet het Centrum voor Drugsonderzoek elke drie jaar een onderzoek naar het drugsgebruik onder de bevolking van Amsterdam. Daarbij wordt ook gekeken naar de leeftijd waarop iemand voor eerst een (il-)legaal genotmiddel gebruikt heeft.

Onder de bevolking van 12 jaar en ouder in Amsterdam is de gemiddelde leeftijd van eerste cannabis gebruik:

1987 20,2 jaar
1990 20,3 jaar
1994 20,2 jaar
1997 20,3 jaar

Uit de totale onderzochte groep kunnen de gebruikers van cannabis in de leeftijdsgroepen van 12-15 en 16-19 jaar apart worden bekeken. Ongeveer 7% van de 12-15 jarigen in Amsterdam heeft ooit cannabis gebruikt. Bij de 16-19 jarigen ligt dit percentage op 33%. Onder de groep cannabisgebruikende jongeren van 12-18 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop die jongeren met drugsgebruik begonnen:

1987 14,7 jaar
1990 14,7 jaar
1994 14,8 jaar
1997 14,5 jaar

Uit deze trendgegevens over de bevolking van Amsterdam blijkt dus niet dat de gemiddelde aanvangsleeftijd omlaag gaat. De zeer kleine schommelingen zijn statistisch niet significant, dat wil zeggen dat ze toevallig kunnen ontstaan bij het nemen van een steekproef.

Een vergelijkbaar onderzoek is door het CEDRO in 1997 eveneens in heel Nederland uitgevoerd. Onder de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder ligt de gemiddelde aanvangsleeftijd van alle cannabisgebruikers op 19,7 jaar, iets lager dus dan in Amsterdam. In de groep cannabis-gebruikers tussen 12 en 18 jaar in heel Nederland ligt de gemiddelde aanvangsleeftijd op 14,7 jaar en wijkt daarmee niet af van het gemiddelde onder Amsterdamse jongeren. Over andere jaren zijn voor Nederland als geheel nog geen gegevens beschikbaar.

Omdat het onderzoek zich beperkt tot de bevolking van 12 jaar en ouder kan over de bevolking jonger dan 12 jaar niets worden gezegd.

noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers dr. D.A. Cohen en mw. drs. M Abraham via UvA-voorlichting tel. 020-525 2695 (ook buiten kantoortijden).

Laatste wijzigingen: 13 december 1999 - webmaster@uva.nl Bron: PR & Persvoorlichting

Deel: ' Leeftijd van beginnende cannabisgebruikers daalt niet '
Lees ook