Ingezonden persbericht


Leeftijdgrenzen buurtbuschauffeurs verleden tijd

G.s. zullen aan Provinciale Staten voorstellen akkoord te gaan met de afschaffing van de leeftijdsgrenzen voor buurtbuschauffeurs.

Hoe het was
In de Provinciale regeling buurtbusprojecten staat dat buurtbuschauffeurs tussen de 19 en 75 jaar moeten zijn.

Wat er verandert
In het kader van een mogelijke leeftijdsdiscriminatie stellen Gedeputeerde Staten voor om deze leeftijdsgrenzen af te schaffen. Dit betekent niet dat er geen leeftijdsbeperkingen meer zijn. Ook de buurtbuschauffeurs zullen moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het besturen van een auto namelijk vanaf 18 jaar met een maximumleeftijd gekoppeld aan de geldigheidsduur van het rijbewijs.

De geschiktheid om een buurtbus te besturen blijkt immers niet zozeer uit de leeftijd maar meer door persoonsgebonden aspecten zoals de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Beide vervoerbedrijven in Fryslân, NoordNed en ARRIVA, staan positief ten opzichte het voorstel.

Vervolgprocedure:
Statencommissie W&M 17 oktober 2001
Provinciale Staten 7 november 2001

Nummer : 141
Datum : 18 september 2001

Deel: ' Leeftijdgrenzen buurtbuschauffeurs Friesland verleden tijd '
Lees ook