Project Alcohol Voorlichting en Preventie


Het project AVP (Alcohol Voorlichting en Preventie) van het NIGZ bestaat uit landelijke massamediale campagnes, regionale activiteiten in samenwerking met 16 AVP-steunpunten, individuele voorlichting, informatievoorziening en onderzoek.

Woerden, 14 april 1999

Naleving leeftijdsgrenzen drank- en horecawet een farcer

nieuwe campagne 'Drank kopen kent z'n leeftijd' een te zwak instrument om bestaande praktijk te verbeteren

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) is bijzonder geschrokken van de resultaten die minister Borst vandaag bekend maakte van een onderzoek naar de naleving van de Drank- en Horecawet.
De minister maakte het onderzoek vandaag bekend naar aanleiding van de start van de campagne 'Drank kopen kent z'n leeftijd' een initiatief van de alcoholbranche.

Kinderen kunnen te gemakkelijk alcohol kopen

Uit het door de minister genoemde onderzoek (het onderzoek is de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie uitgevoerd door het bureau INTRAVAL onder 2000 jongeren, 161 ondernemers en 25 gemeenten) blijkt o.a. dat 96% van de 14- en 15-jarigen die zwakalcoholhoudende dranken bestelde, dit daadwerkelijk verkregen.
Van de 14- en 15-jarigen die sterke drank bestelden in horecagelegenheden heeft 98% dit kunnen bemachtigen. Ook 16- en 17-jarigen die sterke drank bestellen wordt nauwelijks iets in de weg gelegd. Er wordt sporadisch gevraagd in de horeca, bij de slijter of in de supermarkt naar de leeftijd van degene die alcohol bestelt. Opmerkelijk genoeg laat het onderzoek ten onrechte de sportsector buiten beschouwing.

Ondernemers kennen het onderscheid zwak versus sterk slecht

Uit het onderzoek blijkt verder dat ondernemers die alcohol verstrekken in veel gevallen het juiste onderscheid tussen zwakke en sterke alcoholhoudende dranken niet kunnen maken (de grens ligt bij 15% alcohol).
Onder de horecaondernemers en eigenaren van levensmiddelenzaken is bij respectievelijk 70% en 69% de grens van 15% niet bekend. De slijters verstaan hun vak beter (een kwart kent de 15% grens niet). Overigens zegt tweederde van de ondernemers zich te houden aan de leeftijdsgrenzen.

Nieuwe campagne een te zwak middel

Het onderzoek naar de handhaving van leeftijdsgrenzen toont aan dat de naleving van het betreffende onderdeel van de Drank-en Horecawet in Nederland een farce is.
Het NIGZ verwacht daarom dat de campagne 'Drank kopen kent z'n leeftijd', die vandaag door de alcoholbranche is gelanceerd, ontoereikend zal zijn om tot een substantiële verbetering van de naleving te komen.
Het NIGZ pleit voor een strengere sanctionering van de overtredingen van de Drank- en Horecawet en voor een actievere rol van gemeenten. Het verdient bovendien aanbeveling de alcoholverstrekkende ondernemers stevig bij te scholen over de bestaande wetgeving en over de gevolgen van alcoholgebruik door minderjarigen.

Voor informatie:
ir. W.E. van Dalen, NIGZ/AVP, tel 0348-437639 of 06-54601415

Deel: ' Leeftijdsgrenzen drank- en horecawet slecht nageleefd '
Lees ook