Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Eerste leer-arbeidsovereenkomsten universitaire duale opleidingen ondertekend

Persbericht 5 (29-sept-99)

Op woensdag 6 oktober worden de eerste leer-arbeidsovereenkomsten voor een zogenaamde duale opleiding ondertekend. Zo'n overeenkomst wordt getekend door drie partijen: een arbeidsorganisatie, een student en een universiteit. De vier studenten die ondertekenen volgen de afstudeerrichting Opleiding en Voorlichting in Organisaties (OVO) van de studierichting Pedagogische Wetenschappen.

Sinds 1998 wordt aan verschillende universiteiten geëxperimenteerd met duale opleidingen. Deze experimenten worden financieel ondersteund door het ministerie van OC&W. Uit het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan (HOOP) blijkt dat duale opleidingen in de toekomst structureel deel zullen gaan uitmaken van het wetenschappelijk onderwijs.

In een duale opleiding combineren studenten hun wetenschappelijke studie met relevante werkzaamheden in een arbeidsorganisatie. In de leer-arbeidsovereenkomst worden de leerdoelen vastgelegd evenals de wederzijdse verplichtingen van student, werkgever en universiteit. In de opleiding OVO (Opleiding en Voorlichting in Organisaties )voeren studenten projecten uit volgens het model van 'onderzoekend leren': zij lossen vraagstukken uit de beroepspraktijk op door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit het vakgebied. De organisaties waarmee de overeenkomsten worden afgesloten zijn: Elsevier Opleidingen, Luchtverkeersleiding Nederland en EMC Architect van Leertrajecten. Bij de ondertekening zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van andere bedrijven en instellingen die als samenwerkingspartner in de duale opleiding zullen gaan participeren.

De duale opleiding OVO begint (na de propedeuse) met een introductie- en oriëntatiefase, waarin de studenten door middel van oefenopdrachten kennismaken met de betrokken arbeidsorganisaties en de beroepspraktijk. Daarmee wordt de basis gelegd voor een daadwerkelijke start van het duaal traject. De eerste studenten zijn vanaf september in de arbeidsorganisaties aan de slag.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 september 1999, 10:05 uur

Deel: ' Leer-arbeidsovereenkomsten universitaire duale opleidingen '
Lees ook