Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Leergang competentiegericht leren
Datum: 13 en 14 februari, 13 en 14 maart 2003

Onderwijsadviesbureau Drs. M.A.F. Dekkers verzorgt op 13 en 14 februari en 13 en 14 maart de volgende vijf leergangen: competentiegericht leren, competentiegericht toetsen, onderwijskundig leiderschap, competentiemanagent en teamontwikkeling en de leergang studieloopbaanbegeleiding. Alle leergangen worden verzorgd door medewerkers van het adviesbureau met ondersteuning van gastsprekers, acteurs en praktijkcases.

Een informatiebrochure is op te vragen bij:

OAB Drs. M.A.F. Dekkers
tel.: 040-2913732
e-mail: bureau@oabdekkers.nl

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Leergang competentiegericht leren '
Lees ook