Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Leergang kwaliteitsbeleid voor zorginstellingen

Nieuwe leergang over ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid

23 juli 2001

Kwaliteitsbeleid ontwikkelen in een instelling die langdurig zorg en ondersteuning biedt, is geen gemakkelijke opgave. De zorg en ondersteuning moeten niet alleen gebaseerd zijn op professionele richtlijnen, maar vooral ook op de wensen en behoeften van de cliënt. De nieuwe leergang Kwaliteitsbeleid voor zorginstellingen, die dit najaar van start gaat, wil kwaliteitsfunctionarissen een handreiking bieden. De leergang is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW, de Universiteit voor Humanistiek, het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en de Stichting KDI.

Inhoud
De leergang Kwaliteitsbeleid voor zorginstellingen richt zich specifiek op kwaliteitszorg in instellingen die langdurig zorg en ondersteuning bieden aan hun cliënten. De leergang zet niet het medische probleem, maar de cliënt centraal en besteedt aandacht aan de relatie tussen professionals en cliënten. De thema's die aan bod komen zijn kwaliteit van leven, rollen en rolmodellen, conceptuele kaders, kwaliteitssystemen,

-strategieën en instrumenten en kwaliteitszorg op vier managementniveaus.

Opbouw
De totale leergang beslaat een periode van 8 maanden en is opgebouwd uit vijf blokken van elk vijf dagdelen met cursorisch onderwijs. Voorafgaand aan het eerste blok en tussen de blokken in voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit in hun eigen instelling. Het eerste blok start in november 2001, het laatste blok wordt afgerond in juni 2002.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg die vanuit hun organisatie een duidelijke opdracht hebben om kwaliteitsbeleid vorm te geven en te implementeren. Deelnemers hebben een HBO- of academisch niveau en moeten bereid zijn actief deel te nemen en bij te dragen aan de leeractiviteiten en groepsprocessen.

Informatie
Meer informatie is te verkrijgen Petra Stienstra, trainer/adviseur bij de afdeling opleiding en training van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW, telefoon (030) 230 65 07. Via dit telefoonnummer kunnen ook brochures of aanmeldingsformulieren aangevraagd worden.

Laatste update: 23 juli 2001

Deel: ' Leergang kwaliteitsbeleid voor zorginstellingen '
Lees ook