Provincie Groningen

Groningen, 19 juli 2001 Persbericht nr.155

Meer bekendheid Noord-Groninger streekgeschiedenis door leergangen van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen

In Appingedam start na de zomer het project "Leergangen Noord-Groningen". De leergangen bestaan uit hoor- en werkcolleges, waarin op een thematische manier de streekgeschiedenis van Noord-Groningen wordt behandeld. Het project is een initiatief van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen en is bedoeld voor de (volwassen) inwoners van de samenwerkende gemeenten aan dit Regionaal Cultuurplan. Dit zijn de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum. De leergangen starten in oktober 2001 in Museum Stad Appingedam. De cursussen worden gedurende 4 maanden gehouden op maandagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Museum Stad Appingedam: 0596 - 680168. De kosten voor de cursus bedragen f 200,--.

Er worden verschillende thema's behandeld, zoals het ontstaan van landschap, wierden en dijken, maatschappij en recht, middeleeuwse architectuur, steenhuizen, kerken en borgen, opkomst industrie, landbouw, infrastructuur. Er moeten huiswerkopdrachten worden gemaakt, een eindopdracht en er zal ervaring worden opgedaan in de archieven. De cursussen worden gegeven door verschillende docenten. Het leergangenproject wordt afgerond met de uitreiking van een certificaat aan de deelnemers.

De resultaten van de eindopdracht zullen worden geëxposeerd in het museum.

De stuurgroep Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen denkt dat het project "Leergangen Noord-Groningen" zal bijdragen aan de bekendheid van de Noord-Groningers met de eigen cultuurgeschiedenis.

Het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen

Het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen is een samenwerkingsverband voor vier jaren tussen acht gemeenten in Noord Groningen (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum) en de Provincie. De gemeenten brengen samen f250.000,-- in en de Provincie Groningen doet daar f 250.000,-- bovenop, zodat er een totaal budget van f 500.000,-- voor vier jaren is.

Het is de bedoeling dat door meer samenwerking met gemeenten en culturele instellingen in de regio Noord-Groningen er een samenhangend cultureel netwerk ontstaat, dat voor het hele gebied een meerwaarde heeft. Bij die meerwaarde wordt uiteraard ook aan het cultuur-toeristische belang voor Noord-Groningen gedacht.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324

Deel: ' Leergangen voor bekendheid Groninger streekgeschiedenis '
Lees ook