Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 19 mei 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Pleidooi voor systematische aandacht voor pedagogische taak en schoolklimaat
LEERKRACHTEN VINDEN OPVOEDEN MOEILIJK ASPECT VAN HUN TAAK

Docenten zijn niet gewend om met ouders te praten over normen en waarden in opvoeding. Ze doen dat alleen als er acute problemen zijn. Leerkrachten en ouders hebben ook weinig weet van elkaars opvoedingsideeën en -praktijken. Leerkrachten vinden waarden en normen een belangrijk aspect in de opvoeding: onderwijzen is altijd opvoedend onderwijzen. Maar die pedagogische kant blijkt een zeer moeilijk onderdeel van hun taak. Leerkrachten kunnen niet makkelijk de woorden vinden om daarover in het team of met ouders en leerlingen te praten. Een nieuw vocabulaire zou hen daarbij kunnen helpen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse onderwijskundigen dr. C.A.C. Klaassen en drs. J.A.C. Leeferink. Zij pleiten voor een effectief pedagogisch schoolbeleid, waarbij in schoolteams systematisch aandacht is voor de pedagogische taak en het schoolklimaat. Dat vergt tijd, maar die wordt ruimschoots terugverdiend omdat meer aandacht voor de persoon van de leerling en voor een plezierig schoolklimaat leidt tot minder ordeproblemen en betere leercondities. De twee onderwijskundigen presenteren hun resultaten op de Onderwijsresearchdagen, 20 en 21 mei, aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In twee aparte symposia is aandacht voor de pedagogische opdracht van de school, de consequenties voor leerkrachten en de afstemming tussen school en thuis.

Andere kwaliteiten

Het pedagogische aspect is volgens leerkrachten nauw verbonden met andere aspecten van hun werk: onderwijzen is altijd opvoedend onderwijzen. Wat de samenleving op het gebied van normen en waarden van het onderwijs verlangt, wordt niet als een extra taak gezien maar als onderdeel van het normale beroepsmatige functioneren.

De Nijmeegse onderzoekers wijzen op de toenemende aandacht voor de kwaliteit van scholen. Scholen worden vergeleken aan de hand van harde cijfers op het prestatieniveau van hun leerlingen. De onderwijsinspectie legt jaarlijks een driedaags bezoek af bij enige honderden scholen om tot een oordeel te komen over de kwaliteit ervan. Dr. Cees Klaassen: "Daarbij wordt gelukkig niet alleen gekeken naar de goed meetbare kennisvakken, maar ook naar de andere kwaliteiten van onderwijs. Het is niet eenvoudig om die in kaart te brengen. Toch worden in de samenleving juist ook zaken als sociale vaardigheden, zelfstandigheid, normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel steeds belangrijker gevonden. Ook bij sollicitaties spelen deze extra kwaliteiten een steeds belangrijker rol".

Zie ook persbericht pv99-53.

Deel: ' Leerkrachten vinden opvoeden moeilijk aspect van hun taak '
Lees ook