Gemeente Breda

30-05-2002

Leerlingen krijgen certificaat in Onderwijs Allochtone Levende Talen 79 leerlingen uit groep 8 van de basisschool ontvangen vrijdag 31 mei het certificaat Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). De certificaten zijn ondertekend door wethouder van onderwijs Marja Heerkens en laten zien dat de kinderen de lessen in hun allochtone taal met succes hebben gevolgd. Het gaat daarbij om de talen Arabisch (49 leerlingen), Turks (24), Cambodjaans (3), Spaans (2) en Moluks (1).De lessen richten zich op spreken, luisteren en schrijven. Ook krijgen de leerlingen achtergrondinformatie over hun moedertaal. Het is voor de tweede keer dat de certificaten worden uitgereikt. Breda was in 2001 de eerste stad in Nederland waar leerlingen op deze manier zijn beloond.

Het OALT-certificaat is op verzoek van de gemeente ontwikkeld door de Katholieke Universiteit Brabant in samenwerking met de Onderwijsbegeleidingsdienst van Breda. Met dit certificaat wordt de waarde van het OALT onderstreept en is een standaard voor de kwaliteit ontwikkeld. Andere steden, waaronder Amersfoort, Rotterdam en Den Haag hebben hun belangstelling getoond.
De gemeente is sinds 1998 verantwoordelijk voor onderwijs in de taal van allochtonen. In Breda volgen 1059 leerlingen uit 7 taalgroepen (Arabisch, Turks, Cambodjaans, Farsi (Iraans), Maleis, Spaans en Servo-Kroatisch) lessen in hun eigen taal. Volgend jaar komt daar waarschijnlijk Tamil bij. De coördinatie van het OALT in handen van een speciale functionaris in dienst van de
Onderwijsbegeleidingsdienst.

In de gezinnen van basisschoolleerlingen in Breda worden 69 verschillende talen gesproken. Deze talen maken normaal gesproken geen deel uit van het onderwijs. Voor zowel de taalontwikkeling als voor de culturele identiteit is het belangrijk dat kinderen hun moedertaal bijhouden. Daarvoor is het OALT, dat voor een deel ook buiten schooltijd wordt gegeven.

Breda, 30 mei 2002

Deel: ' Leerlingen Breda krijgen certificaat Onderwijs Allochtone Levende Ta.. '
Lees ook