Gemeente Wassenaar

Veelgestelde vragen

Leerlingen Den Deyl school heel even Michelangelo 03-07-2002

Op maandag 8 juli 2002 om 14.00 uur zal burgemeester Herman van den Muijsenberg een beeldje in ontvangst nemen, naar model van De Baadster in de Paauwvijver.
Hij ontvangt het beeldje uit handen van de leerlingen van basisschool Den Deijl in raadhuis de Paauw. Met het beeldje, dat gemaakt is tijdens een project over beelden in Wassenaar, mochten de jonge kunstenaars zich even Michelangelo voelen.

Het project is ontstaan aan de hand van het programma Kunstzinnige Vorming dat
georganiseerd wordt door de gemeente Wassenaar, in nauwe samenwerking met Kunstgebouw en het Wassenaarse basisonderwijs. Doel van het programma is, dat elke leerling twee keer per jaar in aanraking komt met een kunstuiting. Gedurende hun hele schoolloopbaan zien de kinderen tentoonstellingen, zij bezoeken concerten, toneel- en dansvoorstellingen, gaan naar de film en lezen literatuur. Maar ze gaan ook zelf actief aan de slag met muziek maken, schilderen, fotograferen, dansen enz.

Bij de samenstelling van het programma Kunstzinnige Vorming, zullen de kinderen ook met lokale kunstuitingen en culturele organisaties kennismaken. Zo is recentelijk in echte ateliers geboetseerd onder leiding van Wassenaarse kunstenaars. In het kader van een kennismaking met het Wassenaarse culturele leven is een lesboek gemaakt over de beelden in de openbare ruimte in Wassenaar. De beelden kunnen als lesmateriaal dienen voor de lessen kunstbeschouwing, omdat er altijd wel een beeld in de buurt van de school staat.

De Den Deijl school wordt met dit project geprezen omdat de school wel heel creatief, onder het motto, beeld-in-de-buurt is omgesprongen. Bedoeling is om het beeldje aan de gemeenteraad te tonen waarna het een passend plekje zal worden gegeven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Leerlingen Den Deyl school Wassenaar heel even Michelangelo '
Lees ook