Gemeente Utrecht

Leerlingen in Utrecht voelen zich veiliger in school

Leerlingen van basisscholen die deelnemen aan het project School & Veiligheid in Utrecht, zijn zich in het afgelopen schooljaar veiliger gaan voelen. Dat blijkt uit de veiligheidsanalyse 2001 - 2002 van het Schooladvies Centrum (SAC) op 29 basisscholen in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen, Hoograven en Lunetten. Aan het onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht hebben zowel leerlingen, als leerkrachten en ondersteunend personeel meegewerkt. De conclusie van de analyse is dat de gekozen aanpak van School & Veiligheid vruchten afwerpt. Deze aanpak bestaat uit het volgen (monitoring) van de ontwikkelingen rondom veiligheid, een stedelijke thematische aanpak op het gebied van normen en waarden en meer veiligheid in de wijk door betere samenwerking met onder andere de politie. Volgend jaar wordt het project uitgebreid naar meer scholen.

Het project School & Veiligheid start op deelnemende scholen met een veiligheidsdiagnose. Dat gebeurt door interviews met leerlingen en leerkrachten af te nemen. Vervolgens wordt op basis van die diagnose een plan van aanpak opgesteld. Scholen krijgen gedurende drie jaar een jaarlijks bedrag van EUR 2.268,90 en 8 uur begeleiding aangeboden om de diagnose te stellen en het plan van aanpak uit te voeren.

Jaarlijks voert het SAC op de deelnemende scholen een veiligheidsanalyse uit om de resultaten van School & Veiligheid in beeld te brengen. Uit de samenvatting van de analyses van de deelnemende scholen voor afgelopen schooljaar blijkt dat leerlingen in de basisschoolleeftijd zich zowel binnen als buiten de school veiliger zijn gaan voelen. Overigens voelen leerlingen zich in de school duidelijk veiliger dan daarbuiten. De veiligheidsbeleving van onderwijspersoneel wijkt nauwelijks af van vorig jaar. Duidelijk is dat de basisscholen veel gerichter aandacht besteden aan omgangsregels en dat dat een positief effect heeft. Het SAC beveelt aan om meer scholen deel te laten nemen aan School & Veiligheid en aanverwante programma's, om de samenwerking met welzijn bibliotheek en de politie verder uit te bouwen, en om de omgangsregels binnen scholen meer aandacht te geven.

School & Veiligheid ging in 1997 van start als pilotproject op vier basisscholen in Kanaleneiland. Na de pilot werd het project uitgebreid. De veiligheidsanalyse over het schooljaar 2001 - 2002 betrof 29 scholen op 39 locaties. Het project School & Veiligheid draagt bij aan het collegewerkprogramma 2001 - 2006, waarin wordt gesteld dat onder meer via het onderwijs geïnvesteerd dient te worden in een mentaliteitsverandering die tot een veilige omgeving leidt. Tegen die achtergrond zal het project komend schooljaar worden uitgebreid naar 63 scholen. Voor het schooljaar 2002 - 2003 is een bedrag van EUR 208.000 beschikbaar, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. School & Veiligheid wordt gefinancierd uit middelen voor het Grotestedenbeleid. De coördinatie van het project is in handen van het SAC.

Utrecht, 8 juli 2002.

Deel: ' Leerlingen in Utrecht voelen zich veiliger in school '
Lees ook