Basisschoolleerlingen verkeersvaardig met vernieuwde SCHOOL op SEEF-lessenserie

DEN HAAG, 28 JANUARI 2016

Basisschoolleerlingen verkeersvaardig met vernieuwde SCHOOL op SEEF-lessenserie

Tienduizenden leerlingen van basisscholen in Zuid-Holland zijn ermee opgegroeid de afgelopen jaren, de praktijk-en theorielessen van Verkeerskunsten. Het aantal neemt nog steeds toe en ook in andere provincies hebben scholen de lessenserie ontdekt. Daarom was een herdruk noodzakelijk. En die is er nu, vernieuwd ook dat nog, volgens de aanbevelingen van CROW-KpVV. Vanmiddag hebben gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Bram Meijer namens de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in het provinciehuis het eerste exemplaar van de vernieuwde Verkeerskunsten in ontvangst genomen. Beide bestuurders, tevens verkeersveiligheidsambassadeur ontvingen de lessenserie uit handen van Jeroen Disco van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H).

Verkeerskunsten gaat uit van de praktijk. Dat is de beste leermeester waar het gaat om het aanleren van verkeersveilig gedrag aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Daarom krijgen inmiddels tienduizenden kinderen in Zuid-Holland ieder jaar praktijklessen volgens de ‘SCHOOL op SEEF lessenserie’. Gedeputeerde Vermeulen: “Fantastisch dat er nu een nog beter onderbouwde lessenserie beschikbaar is. Het is mooi dat de lesstof ook buiten Zuid-Holland zoveel gebruikt wordt. Ik wens alle leerkrachten en kinderen in Nederland heel veel succes en plezier met de vernieuwde lessen! Het helpt ons in ons streven naar nul verkeersslachtoffers”. Ook wethouder Meijer is enthousiast: “Ik roep alle scholen en hun netwerkpartners op om dit mooie praktijkmateriaal en de andere beschikbare middelen structureel te gebruiken. Iedere school een SCHOOL op SEEF-school!”

Stapsgewijs

Met de lessen maken leerlingen van de groepen een tot en met acht zich stapsgewijs de vaardigheden eigen om veilig over te steken en zich door het verkeer te bewegen, als voetganger en als fietser. Verkeerskunsten is een belangrijk middel in het programma SCHOOL op SEEF, dat op honderden scholen in Zuid-Holland wordt uitgevoerd. Ook in Gelderland, Overijssel, Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht vinden de lessen gretig aftrek.

Hoge waardering door experts

Experts van CROW-KpVV hebben Verkeerskunsten getoetst aan de hand van de landelijke Checklist Verkeerseducatie. De lessenserie is hierin aangemerkt als een goed doordacht product en voldeed aan bijna alle criteria van de checklist. De tips die uit de toetsing voorkwamen zijn in de vernieuwde lessen verwerkt. Zo is in lessenserie meer aandacht voor de leerdoelen van de lessen en worden concrete voorbeelden gegeven hoe de lessen zijn te gebruiken op straat. De lessenserie is ontwikkeld door en in opdracht van het ROVZ-H en heeft in de afgelopen jaren zijn weg gevonden naar een aantal andere provincies. Verkeerskunsten wordt uitgegeven door Weevers en past in de missie Maak van de nul een punt (MVD01.), waarbij het niet geaccepteerd wordt dat er onnodige verkeersslachtoffers vallen.

Deel: ' Leerlingen verkeersvaardig met vernieuwde SCHOOL op SEEF-lessenserie '


Lees ook