FVO

Nieuws

De Rugzak

21 maart 2000

Leerlinggebonden financiering (De Rugzak)

Parlementair overleg over de leerlinggebonden financiering (de Rugzak) is uitgesteld. De gezamenlijke ouderorganisaties hebben de Kamer zeer onlangs hun zorgen over deze zaak geschreven.
De ouderorganisaties bepleiten met klem invoering van de Rugzak per 1 augustus 2001. Verder vragen zij:

dat leerplicht en leerrecht voor kinderen met een handicap concreet ingevuld worden;

dat een landelijke indicatiecommissie wordt ingesteld die dossiers beoordeelt;

dat er regionale expertise-centra worden ingesteld, en daaraan gekoppeld een centrum voor onderzoek en advies.

Deel: ' Leerlinggebonden financiering (De Rugzak) '
Lees ook