Limburgs Museum


Toegevoegd: 13-8-01

Educatief aanbod Lees het Landschap

In het Limburgs Museum in Venlo is van 20 september 2001 tot en met 24 februari 2002 een bijzondere tentoonstelling te zien. Lees het Landschap is in ieder geval géén traditionele expositie. In Lees het Landschap heeft de bezoeker namelijk het heft in handen. Hij of zij maakt virtueel uit hoe het Limburgs landschap van 2030 eruit komt te zien. Daarvoor moeten actief keuzes worden gemaakt. Soms zijn die keuzes spontaan en intuïtief, op andere momenten weloverwogen en rationeel. Je kiest bijvoorbeeld met het hart voor het milieu of voor grenzen aan de economische groei. Dat gaat ten koste van woningbouw, industrie en verkeer. Meteen laat de computer zien welke consequenties dit voor het landschap heeft. Op aanstekelijke wijze worden de ingewikkelde en ondoorzichtige processen van ruimtelijke ontwikkeling begrijpelijk en transparant gemaakt. Centraal staan vier Limburgse landschappen: het Geuldal bij Valkenburg, het Maasdal in de nabijheid van Venlo, de Peel rond Nederweert en de omgeving van Roermond. Aan de hand van computeranimaties wordt verbeeld en uitgelegd hoe die vier landschappen zich ontwikkelden vanaf 1850 tot nu. Vervolgens krijgt de bezoeker een toekomstbeeld voorgeschoteld. Hoe ontwikkelen deze vier landschappen zich tot 2030 als we zo doorgaan? Het groen wordt opgeslokt en het landschap slibt vol met wegen en bebouwing. Niet de toekomst, die je voor jezelf en de generaties die na je komen voor ogen hebt. Een perspectief dat ongenoegen of zelfs ergernis opwekt. Als jij het voor het zeggen zou hebben, zou het er héél anders uitzien. En dat laatste is precies waarom het draait.

Ateliers

Ateliers De ontwikkeling van het landschap gebeurt in vier ateliers. Voor elk landschap één. In zon atelier vindt de bezoeker allerlei informatiebronnen die hij of zij nodig heeft bij de vormgeving en inrichting van het landschap. Denk daarbij aan historische kaarten, schilderijen en prenten, opgezette dieren, archeologische vondsten, maquettes, historische filmbeelden, voorlichtingsvideos, luchtfotos en naslagwerken en informatie over de toeristische, economische of demografische ontwikkeling. Nemen we als voorbeeld het atelier Geuldal. Aan de hand van een aantal opdrachten bepaalt de museumbezoeker de toekomst ervan. Het Geuldal bij Valkenburg is een gebied waar toerisme, natuurontwikkeling, woningbouw en landbouw met elkaar concurreren. De ontwerpoefening start met een concreet probleem. Een aantal boeren met veel landbouwgrond stopt met zijn bedrijf en aan de bezoeker de keuze: moet de gemeente gaan bepalen wat er met dit gebied gebeurt of mag een ondernemer of makelaar ermee aan de slag? Alvorens die keuze te maken, moet de bezoeker zich verdiepen in het gebied. Daarvoor heeft hij de informatiebronnen in het atelier tot zijn beschikking. Als de bezoeker een keuze heeft gemaakt, wordt hij teruggestuurd naar de computer. Daar krijgt hij een nieuw probleem voorgelegd, dat hij pas kan oplossen door opnieuw naar de informatiebronnen in het atelier te gaan. Uiteindelijk komt hij uit bij een van de verschillende scenarios die voor het Geuldal van 2030 zijn ontwikkeld door deskundigen uit de meest uiteenlopende disciplines. Die scenarios lopen uiteen van het Geuldal als reservaat tot het Geuldal als attractiepark. Dat persoonlijke beeld van de toekomst voor het Geuldal wordt met een computer en beamer in grootbeeld geprojecteerd.

Educatief aanbod

Bij deze expositie zijn voor het voortgezet onderwijs twee educatieve pakketten ontwikkeld. Het ene is vooral voor VMBO-leerlingen. Het tweede sluit nadrukkelijk aan bij de kerndoelen en het examenprogramma van aardrijkskunde voor havo en vwo.

Routes

Een aantal streekmusea en natuur- en milieu-educatiecentra biedt in het kader van het project Lees het Landschap een educatief pakket aan dat meestal bestaat uit een wandel- of fietsroute in de directe omgeving. Op het educatieve deel van onze site is een lijst van deelnemers opgenomen met contactpersonen en telefoonnummers. Het is de bedoeling dat u zelf met deze instellingen contact opneemt.

Museumbezoek

Het Limburgs Museum is van dinsdag tot en met vrijdag voor groepsbezoek geopend van 9 tot 17 uur. Voor reserveringen gaarne contact opnemen met Linda Janssen (077-3522112/ l.janssen@limburgsmuseum.nl). De kosten voor een museumles Lees het Landschap voor een groep van max. 30 leerlingen zijn fl. 155,- . Na de reservering krijgt u de benodigde documentatie (docentenhandleiding, opdrachtenvel en plattegrond) automatisch toegezonden. Wij wijzen u erop dat voor educatieve excursies de kosten van het busvervoer gesubsidieerd worden door de Provincie Limburg. U kunt hiervoor contact opnemen met uw regioconsulent. l.janssen@limburgsmuseum.nl

Deel: ' Lees het Landschap in Limburgs Museum, Venlo '
Lees ook