Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden geselecteerd voor proef met breedbandinternet

Computers Leeuwarden is geselecteerd voor een proefproject met breedbandinternet. Het ministerie van Economische Zaken zal binnenkort definitief vaststellen welk bedrag aan subsidie aan Leeuwarden wordt verstrekt; er zijn 9 gemeenten die in aanmerking komen voor een totaal budget van 7 miljoen euro.

De doelstelling van het Leeuwarder project is om het gebruik van breedbandinternet zo veel mogelijk te stimuleren. De gemeente legt daarom zelfstandig een open netwerk voor aanbieders van datacommunicatie aan. Reeds eerder was hiervoor 1,4 miljoen euro door de raad beschikbaar gesteld. Vervolgens zal de gemeente Leeuwarden in nauwe samenwerking met een aantal doelgroepen, deelprojecten definiëren om een viertal doelgroepen zo goed mogelijk daarop aan te sluiten. Dit zijn: de dienstensector, de sector onderwijs en kennis, de zorgsector en de bibliotheken. Via deze aanpak wil Leeuwarden de drempels die bestaan voor breedbandgebruik zo veel mogelijk wegnemen en de aanleg en toepassingen van de breedbandprojecten rendabel maken.

Het project zal worden gecoördineerd door ICT Center Friesland. Het ICT Center is opgericht door de gemeente

Leeuwarden en de provincie om de kennis op dit terrein te bundelen en over te dragen.

In totaal zijn 22 projectvoorstellen bij het ministerie van Economische Zaken ingediend. Deze zijn door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. De subsidie voor de geselecteerde projecten dient te worden besteed aan kosten van communicatie, proces- en organisatiekosten en kennisoverdracht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Leeuwarden geselecteerd voor proef met breedbandinternet '
Lees ook