Gemeente Leeuwarden

Persbericht

8 september 2009

Leeuwarden op negende plaats landelijke Duurzaamheidsmeter

Leeuwarden behoort tot de top tien van de duurzaamste gemeenten van Nederland. De gemeente is zeer actief op gebieden als energiebesparing, waterbeleid, jongerenbeleid en duurzame inkoop. Ze staat op plaats negen van de Duurzaamheidsmeter en is daarmee één van de koplopers in Nederland. Leeuwarden is een stad die rekening houdt met de toekomst.

De Duurzaamheidsmeter is een meetinstrument voor lokale duurzaamheid. Gemeenten doen mee op basis van vrijwilligheid. In 2009 zijn gegevens verzameld van ongeveer 150 gemeenten. In 2005 stond Leeuwarden nog op de tiende plaats, nu staat de Friese hoofdstad op nummer negen. De Duurzaamheidsmeter bestaat uit vragenlijsten over ondernemingbeleid, internationaal en sociaal beleid, klimaat en water.

Van milieubeleid naar duurzaamheid

Wethouder Isabelle Diks (Milieu en Duurzaamheid) vindt de negende plaats op de Duurzaamheidsmeter een plaats om trots op te zijn. "Leeuwarden heeft negen jaar geleden bewust de omslag gemaakt van milieubeleid naar duurzaamheidsbeleid. Want duurzaamheid is veel meer dan milieubeleid. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden een stad blijft waar haar inwoners ook in de toekomst van kunnen genieten. Een mooie, bruisende, ondernemende en duurzame stad. Dat doen we door economie, natuur en milieu en de kwaliteit van de gemeenschap met elkaar te verbinden. Daar werken we voortdurend aan. En met succes: Leeuwarden is nu één van de koplopers in duurzaamheid. Het is hier dus heel goed wonen, werken en genieten."

Mens, natuur en economie in evenwicht

In het Duurzaamheidsplan 2006-2009 heeft Leeuwarden de afspraak gemaakt in alle beleid rekening te houden met People, Planet en Profit: de sociale, ecologische en economische pijlers van duurzaamheid. Mens, natuur en economie moeten met elkaar in evenwicht zijn en evenveel aandacht krijgen. Zo maakt Leeuwarden bijvoorbeeld veel werk van jeugdbeleid en criminaliteitspreventie, ondersteuning van vrijwilligerswerk, afvalvermindering, de invoering van alternatieve brandstoffen voor auto's en de verbetering van de waterhuishouding. Ook is de gemeente bezig om processen van duurzame inkoop te verbeteren. Bij aanbestedingen wordt al rekening gehouden met eisen van duurzaamheid, maar dit moet in de hele keten van leveranciers en producenten worden volgehouden en bewaakt.

Met de gemeenteraad is onlangs gewerkt aan het vervolg van de stedelijke duurzaamheid. Leeuwarden wil voorop blijven lopen. Maar dat gaat niet vanzelf. Iedereen in de gemeente moet mee blijven doen!

Voor meer informatie: www.duurzaamheidsmeter.nl

Deel: ' Leeuwarden op negende plaats landelijke Duurzaamheidsmeter '
Lees ook