Rechtbank LeeuwardenBezwaren tegen vergunning Cirque Plume verworpen; omzetverlies normaal risico (gemeente Leeuwarden)

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 1-10-2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden hebben vergunning verleend voor het theatercircus Cirque Plume. Een ondernemer uit de nabije omgeving heeft daartegen bezwaar aangetekend. Hij vreest voor omzetverlies omdat hierdoor de parkeerplaatsen op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden van 11 september tot 1 oktober 2001 niet gebruikt kunnen worden. Een soortgelijke situatie deed zich volgens de ondernemer voor in 1997 en hij zegt daarbij voor 15.000 gulden omzetschade te hebben geleden. Hij is dan ook van mening dat de gemeeente hem financiële compensatie moet aanbieden.

De bestuursrechter in Leeuwarden is echter van mening dat het houden van een evenement zoals Cirque Plume als een normale gebeurtenis moet worden beschouwd waar iedereen mee geconfronteerd kan worden. De eventuele nadelige gevolgen hiervan komen in beginsel -dat wil zeggen: als er geen bijzondere omstandigheden zijn- voor eigen rekening van betrokkenen. Hier is echter geen sprake van een bijzondere situatie, zodat de rechter de bezwaren van de ondernemer ongegrond vindt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Leeuwarden verleent vergunning aan Cirque Plume '
Lees ook