Wereld Natuur Fonds Nederland


Leeuwarden zet in op forse energiebesparing

3 februari 1999 - Op donderdag 4 februari opent FRIGEM aan de Esdoornstraat in Leeuwarden het eerste gasexpansiestation van Friesland. Door gebruik van deze high-tech installatie realiseert FRIGEM een besparing, die voorziet in de energie behoefte van 1500 huishoudens. De opening van het gasexpansiestation is de formele start van het project Leeuwarden Energiegemeente. In dit project werken de gemeente Leeuwarden, FRIGEM, het Wereld Natuur Fonds (WNF), de provincie Fryslân en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM) samen. Gezamenlijk ondernemen zij in 1999 acties die bijdragen aan een forse energiebesparing en de toepassing van duurzame energie.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Om de start van Leeuwarden Energiegemeente te markeren, vindt op 4 februari vanaf 14.00 uur een openingsceremonie plaats in de Cambuur Zaken Sociëteit in Leeuwarden. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties, Provinciale Staten, gemeenteraad, bedrijven en pers zal de Leeuwarder energiecampagne worden toegelicht door dhr. Sundquest, algemeen directeur van FRIGEM. Voorts ondertekenen bestuurders en directies van de organisaties die in de campagne deelnemen een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de opening overhandigt prof. dr. Vellinga van de Vrije Universiteit van Amsterdam het onderzoeksrapport Broeikaseffect, Klimaatverandering en het Weer, dat is opgesteld in opdracht van het WNF.

Naar een efficiënte energieproductie Met de realisatie van het gasexpansiestation in Leeuwarden benut FRIGEM nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan energiebesparing en een efficiënte productie van energie. Het energiebedrijf vindt het belangrijk de kansen daarvoor in de regio optimaal te benutten. Het gasexpansiestation levert techonolgie die uitstekend in deze visie past. Bij het inkoopstation van FRIGEM komt het gas binnen met een druk van 40 bar. Om op het gasnet te kunnen, wordt die druk verlaagd tot 8 bar. Normaal wordt met dat druk verschil niets gedaan, met de inzet van gasexpansie wel. De 32 bar druk verlaging wordt benut om nieuwe energie op te wekken, die kan voorzien in de energiebehoefte van 1500 huishoudens.

Een energieke campagne Met de inzet op het thema energie kiest Leeuwarden Energiegemeente in 1999 voor een intensieve campagne om de aandacht voor energiebesparing en duurzame energie (Groene Stroom) om te zetten in concrete acties. De participanten hebben gezamenlijk geld beschikbaar gesteld om een projectbureau en campagne-acties te realiseren. De campagne-organisatie wil bereiken dat huishoudens 5% energie besparen ten opzichte van 1998, door het nemen van maatregelen als isolatie, aanschaf van energiezuinige apparatuur en gedragsverandering.

Deel: ' Leeuwarden zet in op forse energiebesparing '
Lees ook