Provincie Friesland

Persberichten

Leeuwarder veemarkt 24 juli van start

Eerste veemarkt na MKZ-crisis

De Leeuwarder veemarkt gaat dinsdag 24 juli voor kalveren van start. Dit hebben de heren P.A. Bijman, gedeputeerde provincie Fryslân, A.A.M. Brok, wethouder gemeente Leeuwarden en A.A. de Jong, directeur van het FEC vanmiddag tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

De opening is mogelijk geworden door een bijdrage van 300.000,-, die door provincie en gemeente op tafel is gelegd. Met dit geld wordt op korte termijn voldaan aan de eisen die het ministerie van LNV aan het houden van een kalverenmarkt stelt. Gedacht moet daarbij worden aan een sproei-installatie bij de poort voor het reinigen van de wielen van de veewagens, een warmwaterinstallatie om het reinigen en sproeien mogelijk te maken en een hygiënesluis voor bezoekers. Morgenochtend worden deze zaken finaal met de Rijksdienst voor Vee en Vlees doorgesproken.

Op korte termijn zullen de betrokken partijen ook overleg voeren met de Friese Bond van Veehandelaren en de NLTO om te bekijken wat de perspectieven voor de veemarkt voor de middellange termijn zijn. Hieromtrent zal ook bestuurlijk overleg met Groningen en Zwolle worden gevoerd.
Tegelijkertijd zullen de benodigde investeringen nader moeten worden uitgewerkt om het perspectief voor een structurele Leeuwarder veemarkt duidelijk in beeld te krijgen.

Naast de kalverenmarkt op dinsdag, wordt er gestreefd naar een koeienmarkt op donderdag en vervolgens, als de registratie geregeld is, een schapenmarkt op woensdag (in die volgorde).

Nummer: 119
Datum: 12 juli 2001

Deel: ' Leeuwarder veemarkt voor kalveren van start '
Lees ook