PERSBERICHT

Legalisatiecampagne BSA groot succes

Amsterdam, 8 september 1999 - De Stichting Business Software Alliance Nederland (BSA) boekt veel succes met haar legalisatiecampagne gericht op bedrijven. Meer dan 5.000 accountantskantoren, grafische bedrijven en bouwbedrijven zijn door de BSA benaderd. De BSA vraagt in een uitgebreid schrijven om te willen nagaan of zij voldoende licenties bezitten voor de binnen het bedrijf gebruikte software van haar leden. Zestig procent heeft al positief gereageerd op het verzoek.

In deze campagne, die medio april van start is gegaan, zijn accountants- en administratiekantoren, grafische bedrijven (waaronder leden van de brancheorganisatie KVGO, Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) en bedrijven actief in de burgerlijke en utiliteitsbouw, gewezen op hun interne softwarebeleid. Ze hebben na uitgebreide voorlichting een brief ontvangen, waarin verzocht wordt een inventarisatie te (laten) uitvoeren van alle binnen het bedrijf gebruikte software waarvan de BSA-leden de auteursrechthebbenden zijn. Bedrijven die hun inventarisatie correct en volledig en binnen de daartoe gestelde termijn invullen, ondertekenen en verklaren enkel met legale software te werken, krijgen de toezegging, dat de BSA geen schadevergoeding zal vragen over mogelijk gebruik van illegale software binnen het betreffende bedrijf in het verleden.

Meer dan de helft van alle aangeschreven bedrijven heeft de verklaring al geretourneerd. De meeste bedrijven verklaren met legale software te werken of geen softwarepakketten te gebruiken van BSA-leden. Een aantal bedrijven heeft extra tijd gevraagd om de inventarisatie goed uit te kunnen voeren. BSA sluit niet uit dat er een vervolgactie gaat komen voor de bedrijven die niet aan het verzoek van de BSA hebben voldaan.

Met name de grafische bedrijven hebben goed gereageerd op de BSA-campagne. Dit is voor een groot deel te danken aan de ondersteuning van de branchevereniging KVGO, die de belangen behartigt van een groot deel van deze bedrijven. "Wij als branchevereniging vinden het zeer belangrijk dat onze leden met legale software en fonts werken, en geven daarom goede voorlichting", aldus Fred Kortenbout, secretaris van OPPO (Organisatie van PrePress Ondernemingen, een sectie van het KVGO). "Samen met BSA willen wij proberen de eventuele onduidelijkheden over het gebruik van met name fonts weg te nemen en hebben daarom in overleg met BSA en leveranciers van software en fonts een document opgesteld, waarin antwoord gegeven wordt op de meest gestelde vragen, dat naar onze leden zal worden gestuurd".

Door het succes van deze campagne zijn opnieuw bedrijven in verschillende branches geselecteerd, die een mailing van de BSA kunnen verwachten. Deze week wordt er een brief uitgestuurd aan BV's die in 1996 of later zijn opgericht en een snelle groei hebben doorgemaakt. De BSA wil deze bedrijven, die IT soms als een sluitpost behandelen en in dat geval mogelijk minder strikt met licentieregelingen omgaan, ervan bewust maken dat het belangrijk is om het softwarebeleid in orde te hebben. Met medeweten van de verschillende brancheorganisaties zullen de andere sectoren de komende maanden benaderd worden.

###

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen gebruik en distributie van illegale software.
Internationale leden van de BSA zijn Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq Computer, Corel Corporation, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Microsoft, Network Associates, Novell, Sybase, Symantec en Visio Corporation.
Lokale leden in de Benelux zijn Aladdin Knowledge Systems, Davilex Software en AfAS Software.
Meer informatie over de BSA vindt u op www.bsa.nl. De BSA is bereikbaar op telefoonnummer 0800-899 85 66 of via Email: contact@bsa.nl

Deel: ' Legalisatiecampagne BSA groot succes '




Lees ook